Hindi Çini anlatan 1886 tarihli bir metin

HİNDİ ÇİN

Yunan harfli Türkçe olarak yayınlanan Anatol Ahteri süreli yayınında “Hindi Çin” metni yer almaktadır. “Hindi Çin” metni 8 Eylül 1886 tarihinde yayınlanmıştır. Bu metinde Hindi Çin’in konumuna, nüfusuna, inançlarına, iklimine, yetişen ürünlerine, bölgede yaşayan hayvanlarına yer verilmiştir. Hindi Çini Asya’nın büyük kıtalarından olup poryoz[-Poyraz] tarafından Çin, notos[-Lodos] tarafından Malaka geçidi, Anatol[-Doğu] tarafından Çin denizi, garp[-Batı] tarafından Geyyal Körfezi[?] ve Hindistan hudududur.
Hindi Çini’nin takriben 23,000,000 ahalisi olup, bunların çokpayı öküzperst(vudistis) ise de Komfukos tabi olanları[-tevabileri] da olup, Malaka’nın garp tarafında bulunanlar İslam, Kohıgkın[?] ve Siam da bulunanların çoklarında Katolik dir.

Toprak Ana

Hindi Çini’nin kıyı tarafları sıcak, orta tarafları ılımlı

[-mutedil] ve arz-ı münbit[-verimli toprak] olup, pirinç, çay, biber, pampuk, çivit, şeker kamışı, temir hindi[-demirhindi], avanoz[-abanoz] ve bu gibi mahsuller meydana[-Husula] getirir, ve burada altun, rub n[?], safir, mermer, kalay ve gaz madenleri, ve ev hayvanlarından başka yabani hayvanlardan beyaz fil, zerkerdan[gergedan?], kaplan, zürafa, oraggutagg(dağ ademi)[-Orangutan] ve birkaç çeşit maymun vardır.

Nekahet Kutusu
Yukarıda eklediğimiz [-derc eylediğimiz] resim Kohıgkı’nın makarı[?] hükümeti olan Saygogg’da kain[-mevcut] en meşhur saraydır, bu seray bütün Kohıgkın(Yahot Tonkin) ile 1867 tarihinde Fransızlardan zapt olunarak şimdi onların hükmündedir. Bu Seray o mahallin âdetine göre kule gibi yüksek olup etrafını çevreleyen [-ihata iden] bahçe ve mahsusi yapılmış ormanlardan pek güzel bir manzarası olup, Kalufo nam adada [-ber-i cezirenisinin] Homeros’dan [Omırosdan] vasıf ve metih olunan mağarasına benzer desek yanılmayız.

Facebook sayfamızı takip ediniz

Herkes Dergisi Resmi Facebook Sayfası

İlgi çeken kısa yazılar:

Kirli Melek – 4

Herkes kent temsilciliği hakkında

Gökyüzü

Avrupa futbolunda rekabet ve Arap sermayesi

Güney Amerika’da oligarşi ve diktatörlük

Biraz daha yaşıyorsun

Lewis Carroll yaşamı ve eserleri üzerindeki etkisi