dünyanın en güzel camisi

Dünyanın en güzel camisi(1876 tarihli metin)

Yunan harfli Türkçe olarak “Çocuklar İçin Aggeliaforos” dergisinde “Kobbe es Suhra” isimli metin 1 Haziran 1876 tarihinde yayınlanmıştır. Metnin yanında “dünyanın en güzel camisi” ismiyle bir görsele yer verilmiştir.

Hintlilerin ve Parsilerin ölü gömme gelenekleri

Kobbe es Suhra(Kubbet-üs Sahra)

Ierusalim’e(Kudüs) giden her insan[adem] şehre girmezden evvel, uzaktan şehrin vaki olduğu tepelerin üzerinden güzel bir kubbe görür. Bu kubbe Kobbe es Suhra(Kubbet-üs Sahra) denilen caminin kubbesidir. Adı geçen[mezkûr] caminin mermer merdivenlerinden yukarı çıkıp avluya girildikten (sonra), caminin yan duvarlarının yeşil, sarı, mavi ve mor renkli tuğlalar ile güzel şekiller teşkil ettikleri görünür. Kubbenin etrafında ve caminin alt taraflarının yukarısında Arapça yazılar var. Yukarıda görülen tasvir vaka güzeldir fakat camiyi ve onu güzel renklerini görseniz, bu cami dünyada en güzel camidir diye düşüneceksiniz.

Müslümanlar Mekke’nin Kabe’sinden sonra mukaddesliği yönü [ciheti] ile işbu camiyi ikinci sayarlar. Bundan 1200 sene kadar önce[akdem] Ömer halife Solomon’un(Süleyman) heykelinin vaki olduğu mahalde bu camiyi yaptırır. İki bin sene önce [mütecavizdir] David Ierusali Ormandan bir harman satın alıp, orada Rabbe bir mezbah(kurban kesilen yer) yapmıştır. Sonra Solomon kendi mükellef heykelini orada yaptı. Heykelin temel taşlarından bazı taşlar Haram eşşerif(Haram-üs Şerif) denilen avlusunun altında yahut içinde hala görünürler. İşte bu cami David’in satın almış olduğu harmanda, yani yüzlerce sene Yahudilerin Allah’a ibadet etmiş olduğu mahalde vakidir.

Facebook sayfamızı takip ediniz

Herkes Dergisi Resmi Facebook Sayfası

İlgi çeken kısa yazılar:

Türkiye NATO’ya ne zaman girdi?

Alice Kitaplarında Darwinci Hiciv – 2. Bölüm

Yi Ha! Bir Anadolu göbeği hikayesi! 4. bölüm

Himaye-i Etfal Cemiyeti’nden günümüze devlet korumasında çocuk

Recep ile Nadan – Bölüm 10 / Esnaf Lokantası

Hayat Sende’nin 15.200 belgeseli

Sepya rengine dönen rengarenk anılarımız

Lewis Carroll yaşamı ve eserleri üzerindeki etkisi

Henry Ford Kimdir? Ford arabalarının kurucusu kimdir?

Güney Amerika’da oligarşi ve diktatörlük

Brezilya’da sömürgecilik ile savaşa hazırlık süreci

Tek parti döneminde süreklilik

Avrupa futbolunda rekabet ve Arap sermayesi

Herkes yazarlarından seçme şarkıları