hafta

1913 tarihli “Vakit, Zaman ve Tarih” başlıklı yazının “Hafta” bölümü

1913 tarihli Yunan harfli Türkçe yıllığının İç kapağında “Anadolu Rumlarına mahsus ilmi, edebi, fenni musavver SALNAME” ve “Nevşehirlilerin Papa Georgias Cemiyeti tarafından neşr olunur” yazmaktadır. Biz salname içinde bulunan “vakt-u-zeman ve tarih” metnini birkaç parça halinde aktararak sizlere sunacağız. Metnin bu bölümünde “Hafta” konusu alınmaktadır. Hafta, Ay, Sene ve Tarih başlıkları ise sırası ile aktarılıp, sizlere zaman içinde sunulacaktır.

Hafta

HEFTE. 7 gün bir heftedir. “Heftenin” icadını Yehudiler hilkat-i dünyaya kadar vardırır. Allah’ın dünyayı 6 günde halk edip yedinci gün istirahat ettiğine bina ederler. Fakat haftanın ölçü sureti ile alınması aslen ayın 4 fasıllarına istinat edilmiştir. Bu fasılların ki her birisi takriben 7 günden ibarettir. Haftayı milel-i şarkiyenin(Doğu milletlerinin) heman hepsi kabul ederlerdi. Romalılar Mısırlılardan, ve Hristiyan milletler Romalılardan almış ve sonra Osmanlılara geçmiştir.

Haftanın günleri muhtelif milletlerde muhtelif isimler ile olur idi. Yahudiler: Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci; Tehiyye=Parasketi(yarın için tehiyye, hazırlık), ve Savvaton(İstirahat) günü diye hesap ederlerdi. Mısırlılar heftenin bahar gününe 7 belli yıldızların birer ismini verirlerdi. “Güneş”, “Ay”, “Merih”(Ares), “Utarid”(Ermiş), “Müşteri”(Zeus), “Zöhre”(Afroditi), “Zühal”(Kronos), günü diye sayarlardı. Bu isimleri Romalılarda aldılar. Hristiyan milletlerden Rumlar,(Eski Yunanlar hafta kullanmazdı) Birinci günden başkasını Yahudiler gibi hesap edip birinci güne “Kuryaki”(Rabbin günü) dediler.

Europa Hristiyan milletler, Birinci ve Yedinci günden başkasını, Mısırlı ve Romalılar usulünü korudular, Birinci güne onlarda Kuryaki ve Yedinci güne Yahudiler gibi Savvaton dediler. Ve Slavlar haftanın günlerine: Tatil günü, Tatil ertesi , İkinci, Orta, Dördüncü, Beşinci, ve Savvaton isimlerini verdiler. Acemler ve Araplar ise: Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci ve Yedinci derler. Altıncı güne ise Cuma(ibadet için tecemmü-toplanma-) derler. Türkler birinci, ikinci ve yedinci günden başkasını Acemler gibi sayarlar ve birinci güne Pazar, ikinciye Pazar ertesi ve yedinciye Cuma ismi verirler.

Facebook sayfamızı takip ediniz

Herkes Dergisi Resmi Facebook Sayfası

İlgi çeken kısa yazılar:

Dörtten hep bir eksik

Dünyada ve Türkiye’de organik tarım

Aynanın İçinden satranç motifi 2. Bölüm

Kurtuluş 10. bölüm

Yahudiler, Yunanlar, Romalılar, Araplar ve Osmanlı hangi ayları kullanmıştı?