Kasımiye Medresesi

Kasımiye medresesi ve Hayat Havuzu

Kasımiye medresesi ve Hayat Havuzu

Mardin ili Artuklu ilçesinde bulunan 700 yıllık tarihe sahip mükemmel mimari yapısıyla, nakış nakış süslenmiş, her köşesi ilim ve irfan kokan Kasımiye medresesi. Orada hem dini ilimler hem fenni ilimler icra edilmiş. Bu iki ilim birbiri ile imtizaç etmiş. Medrese duvarlarında astronomi ve tıp bilimine ait simgeler mevcut. Artukoğulları zamanında yapımına başlanmış, Akkoyunlu hükümdarı Cihangirin oğlu Sultan Kasım tarafından tamamlanmıştır.

Medresenin avlusundaki havuz derin bir anlam taşımaktadır. Havuzda akan su tasavvufi bir süreci yani hayat olgusunu, sessiz ve derinden anlatmakta. Suyun akışı ile doğumdan ölüme kadar insan hayatı ve sonrası simgelenmekte. Halk arasında dilden dile günümüze kadar gelen tasviri ile çeşmeden çıkan su doğumu, döküldüğü yer gençliği, ince uzun oluk olgunluğu ve suların bir havuzda toplanması ölümü temsil eder. Daha sonra bu su kanallarla toprağa aktarılır ve burada topraktan tekrar can alır.

İlim merkezi

Bu muazzam yapıyı ilk ziyaret ettiğimde düşünce ufkumda beliren dalgalanmalar beni başka bir bakış açısına sevk etti. Gerçekten inanılmaz bir manzara vardı karşımda. Tarihi bir ilim merkezinde hayatı anlatmak için bundan daha anlamlı bir yapı yapılamazdı. Basitlik içerisinde karmaşıklık iç içe yer almakta. Herkes bu yapıya bakınca kendince bir anlam çıkarmakta özgür. İşte tam da bu eksende sizi kendi ruh alemime sürüklemek istiyorum.

Hepimizin hayatında inişler-çıkışlar, mutluluklar-hüzünler, gülmeler-ağlamalar mutlaka vardır. İnsan olmanın gereği olan  bu duyguları yüce yaratıcı ruhumuza derç etmiştir. Hiçbir işi boş olmayan yaratıcı bu duyguları bize hayatta karşılaşacağımız her olguya hazırlıklı olmamız için ön ödeme olarak bağışlamıştır.

Hayat havuzundan fışkıran sudan neşet eden çağlama sesi ilk kez dünyaya çığlık atarak gelişimizi ifade eder. Hayat serancamesinde ağlamak gülmeyi geçer. Ummadığınız, planlamadığınız biranda tüm planlarınız bozulur. Hayatınız alt üst olur. İşte bu hadiseler karşısında hüzünle iki büklüm olup göz pınarlarınızdan damlayan çiğ tanelerinin yanağınıza düştüğündeki nida, çeşmeden sızan damlaların yerle buluştuğunda duyduğunuz o sesi ifade eder. Uzun oluk ise sessiz sedasız standart bir yaşamı ifade eder. Hayat rutine biner, sıradanlaşır ve en nihayetinde her şey yoluna girer.

Ağlamalar dinmiş yerini gülüşler almış, hüzün dağılmıştır. Bu uzun oluğun sonunda büyük bir havuz vardır. Havuzun içerisindeki su ise sebat bulmuştur. Sessiz donuk ve nettir. Her şey açık ve berraktır zira. Artık orada gerçeğe ulaşılır. Akan göz yaşları, gülücükler ve alın terleri burada toplanır.  Günahıyla sevabıyla tüm duygular o havuzda hemdem olur. Biriken dostluklar veya düşmanlıklar hepsi gözler önüne serilir. İşte orası musalla taşının ta kendisidir. Size karşı biriktirilen duygular yek vücut olarak karşımızda durmaktadır. Cenaze namazına müteakip,  toplanan o duygular havuzda biriken suyun oluklardan akarak toprağa karıştığı gibi terk edip gider sizi.

Facebook sayfamızı takip ediniz

Herkes Dergisi Resmi Facebook Sayfası

İlgi çeken kısa yazılar:

Kaderden deyip

Aynanın İçinden ve satranç motifi – 4. bölüm

Birinci Haçlı Seferi

Yahudiler, Yunanlar, Romalılar, Araplar ve Osmanlı hangi ayları kullanmıştı?

Lewis Carroll’ın Alice Kitaplarında Oyun Teması

Hayat Bu İşte

Terziliği Bırak Artık Latife