Türkiye NATO'ya ne zaman girdi?

Türkiye NATO’ya ne zaman girdi?

NATO, Amerika Birleşik Devletleri’nin global güvenlik sistemi olarak tanımlanabilir. NATO, kapitalist ekonomik yapıyı koruma içgüdüsü ile hareket eden bir askeri birliktir. Türkiye NATO’ya ne zaman girdi sorusu, TC vatandaşları tarafından ilgi ile irdeleniyor. Aslında Türkiye NATO’ya kaç yılında üye oldu şeklinde algılanmıyor. Tarihi açıdan üyeliğin ayrıntıları merak ediliyor. Adnan Menderes ve Demokrat Parti, teşkilata üyeliğin aktörü olarak görülüyor. Ancak üyelik talebi, Cumhuriyet Halk Partisi döneminde gerçekleşti.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası düzen büyük ölçüde değişim yaşadı. Savaş sonrasında Amerika Birleşik Devletleri’ni dışlayan bir savunma sistemi tasarlamak, liberal demokrasilerin dünyası için mümkün değildi. 1949 gerçekleri, ABD’yi sistemin dışarısına itme lüksünü barındırmıyordu. ABD, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Kanada, İtalya, İzlanda, Danimarka, Norveç ve Portekiz’in katılımı ile NATO kurulmuştur. Türkiye NATO’ya ne zaman girdi? İşte bu sorunun yanıtı için Kore Savaşı’na Türkiye’nin katılması denilebilir. Türkiye NATO’ya kaç yılında üye oldu? 15 Temmuz 1950, Türk Amerikan ilişkileri için önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye’nin Kore Savaşı’na asker gönderme talebi, bu tarihte kabul edilmiştir.

Leviathan devlet ve özellikleri

Türkiye NATO’ya ne zaman girdi?

15 Temmuz 1950’de Türkiye’nin Kore’ye asker gönderme talebi onaylandı. Türkiye’nin Kore’ye 4500 mevcutlu ve silahlı savaş birliği göndermesi, Birleşmiş Milletler’de Türkiye’nin ABD yanında yer alma talebi olarak algılandı. Türkiye’nin NATO’ya girme tarihi, 18 Şubat 1952’dir. Türkiye NATO’ya ne zaman girdi sorusunun yanıtı, 1952’dir. 20-25 Şubat 1952’deki NATO Bakanlar Konseyi’ne Türk Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanları da katılmıştır.

Pablo Escobar ve Kolombiya

Kore Savaşı’nın önemi

Kore Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri’nin Doğu politikalarının ve Sovyetler Birliği’nin Batı politikalarının somut bir hal almasını sağlamıştır. ABD Milli Güvenlik Konseyi, Sovyetler Birliği’nin ABD’ye ve müttefiklerine saldırısı ihtimaline karşı somut önlemler alma ve politikalar geliştirme kararı aldı. Bu politikalar nedeni ile ABD’nin Türkiye, Yunanistan, Afganistan, Kore ve Pakistan’a yönelik politikaları daha büyük bir önem arz etmiştir. ABD, bölgesel üsler kurabilmek ve etki alanında devletler sağlayabilmek için askeri ve siyasi destek ve yönlendirmeler yapmıştır. Sovyetler Birliği ile sınırı olan ülkelere askeri yardımlar yapılmış ve sosyalizmin yayılmasına karşı sert tedbirler alınmıştır.

Türkiye NATO'ya ne zaman girdi?

Türkiye NATO’ya ne zaman girdi?

İran, Yugoslavya, Türkiye ve Yunanistan, ABD tarafından yoğun propagandaların yapıldığı ülkeler oldu. Kore Savaşı sonrasında bu ülkelerde Amerikan etkisi arttırılmaya çalışıldı. Türkiye, NATO’ya alınarak ABD şemsiyesi altında toprak bütünlüğü güvencesi altına alındı. Türkiye’nin siyasi ve askeri bağımsızlığını derinden etkileyen üyelik, bağımsızlık yanlısı siyasi görüşler açısından bir tehdit olarak algılandı. Ancak siyaset arenasında kendisine yeteri kadar yer bulamadı. Soğuk Savaş ortamında yer bulmasına fırsat da verilmedi. Nitekim, NATO himayesine karşı çıkanlar birçok defa canları ile büyük bir bedel ödedi. Sokak siyasetinde NATO karşıtlığı kendisine yer bulsa da, TBMM içerisinde NATO karşıtlığı yüksek sesle dile getirilemedi.

Nativizm ve yurtseverlik

Türkiye’nin NATO’ya başvurusu

Türkiye, NATO’ya ilk başvurusunu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında 11 Mayıs 1950’de yaptı. Demokrat Parti iktidarı ise 11 Ağustos 1950’de bir kez daha üyelik için başvuruda bulunmuştur. Yeni kurulan hükümet olarak Türkiye’nin ABD çizgisinde politikalara devam edeceğinin haber verilmesi olarak algılanabilir. NATO Balkanlar Konseyi, Türkiye’nin başvurusunu 1950’nin Eylül ayında olumsuz yanıtladı.

Türkiye NATO'ya ne zaman girdi?

Türkiye NATO’ya ne zaman girdi?

Kore Savaşı sonrasında ise Türkiye’nin NATO’ya başvurusu olumlu bir netice vermiştir. ABD’nin değişen küresel politikaları, Türkiye’ye üyeliğin yolunu açtı.

Osmanlı Devleti’nde İttihat ve Terakki

ABD, Türkiye’nin NATO’ya katılmasını neden istedi?

Türkiye, üye olabilmek için NATO’ya iki defa başvuru yaptı. Ancak iki başvuru da teşkilat tarafından reddedildi. İki defa reddedilmesine rağmen Türkiye’nin üyeliği ABD tarafından neden desteklendi? ABD’nin Türkiye’nin üyeliğine olumlu yaklaşmasında dört önemli motivasyon kaynağı vardı. Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri güvenlik önlemlerini arttırma kararı aldı. İkincisi, ABD, Türkiye’de askeri üsler kurmaya ihtiyaç duymaya başladı. Üçüncüsü, Orta Doğu’nun küresel bazda büyük bir önem arz etmeye başlaması ve sosyalizm etkisinin bölgede yayılması ihtimalinin tehdit oluşturmasıdır. Dördüncü motivasyon ise ABD Kongresi’nin Türkiye’nin siyasal ve coğrafik önemi konusunda tutum değiştirmesidir.

İttihat ve Terakki Partisi ve tarım

Türkiye NATO’ya girmeyi neden istedi?

Kısa bir zaman önce bağımsızlık savaşı veren Türkiye, NATO şemsiyesi altında olmayı neden istedi? Bağımsızlığından ödün vererek ABD önderliğindeki teşkilatta yer almakta neden ısrarcı oldu? Türkiye’nin üye olmayı talep etmesinde dört önemli motivasyon vardı. Birincisi, Sovyetler Birliği’nin siyasi açıdan yayılmacı politikasına karşı korunmak için ABD’ye ihtiyaç duydu. İkincisi, Batı ile bütünleşme ve reformları yaşatabilme arzusudur. Üçüncüsü, Türkiye’ye ABD yardımlarının azalma ihtimalinin önüne geçilmeye çalışıldı. ABD yardımlarının devamlı hale gelmesini sağlamaktır. Dördüncüsü ise Türkiye’de demokratik rejimin ve çok partili yaşamın devamlılığını sağlayabilmek için küresel bir güvence sağlayabilmektir.

Türkiye NATO'ya ne zaman girdi?

Türkiye NATO’ya ne zaman girdi?

Demokrat Parti iktidarı da, Cumhuriyet Halk Partisi de NATO üyeliğine olumlu yaklaşıyordu. CHP, usulen sorunlar nedeni ile itirazlar yaptı. Ancak üyeliğe kesinlikle karşı çıkmıyordu. Hatta üyelik konusunda destek veriyordu. Yukarıda da bahsedildiği gibi, ilk başvuruyu yapan da Cumhuriyet Halk Partisi oldu.

Tek parti döneminde süreklilik

Brüksel Anlaşması

İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Avrupa devletleri Sovyetler Birliği karşısında güvenlik endişesi hissetti. Bu nedenle, hızlı bir şekilde askeri bir örgütlenme içerisine girme ihtiyacı duydular. Bu aşamada 5 Avrupa devleti tarafından Brüksel Anlaşması imzalandı. Bölgesel bir nitelik taşıyan Brüksel Anlaşması, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’un imzasıyla 17 Mart 1948’de yürürlüğe girdi. İki kutuplu dünyada üçüncü bir alternatif olarak ortaya çıkan ittifak, ABD’nin NATO’yu kurmak için harekete geçmesinde etkili oldu. Sovyetler Birliği’ne karşı tek bir cephe olması ve ABD’nin lider ülke olma talebi, Kuzey Anlantik Anlaşması ile teşkilatlanmıştır.

Avrupa ülkelerinin bölgesel askeri birlik talebi, ABD tarafından olumsuz karşılandı. Sonrasında ise ABD NATO’nun temellerini attı. 4 Nisan 1950 tarihinde Brüksel Anlaşması’nı imzalayan devletler, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İtalya, İzlanda, Portekiz, Danimarka ve Norveç’in katılımı ile NATO resmi olarak kurulmuştur.

Facebook sayfamızı takip ediniz

Herkes Dergisi Resmi Facebook Sayfası

İlgi çeken kısa yazılar:

Kürdistan mı tehlike yoksa Kürdistan hayali mi

Hegemonya ve sömürgecilik üzerine

Sosyal demokrasi ve Türkiye

Sosyalizm ve çeşitleri

Brezilya’da sömürgecilik ile savaşa hazırlık süreci

İran’da son şah Muhammed Rıza

Sporun tarihi ve Türkiye’de spor kültürü

Üç Tarafı Denizlerle Çevrili Denizsizlik

Cezayir bağımsızlık savaşı ve Cezayir’de Fransa zulmü