Nietzsche

Friedrich Nietzsche ve faşizm

Friedrich Nietzsche hayatı ve düşünceleri ile felsefede bir çığır açmıştır. Nietzsche ahlak kavramı üzerinde duran bir filozoftur. Nietzsche, übermensch yani üstün insan kavramı üzerinde durmuştur. 19. yüzyıl dahisi, Böyle Buyurdu Zerdüşt kitabı içerisinde de üstün ırk düşüncesine eleştirel yaklaşımlarda bulunmuştur. Nietzsche’nin üstün insan tanımı, herhangi bir ırk veya inanca mensup kesimi vurgulamaz. Ünlü filozof üstün insan kavramı üzerinde dururken, 20. yüzyıl içerisinde çağı kana bulayan faşizm ve totaliterizm etkisindeki yönetimler üstün ırk kavramı üzerinde durmuştur. Filozofun düşünceleri tahrip edilerek faşizme altyapı olarak sunulmuştur. Nietzsche felsefesi, toplumun bütününün değil bireyin üstünlüğünü vurgulamıştır. Ayrıca Nietzsche nihilizm akımının öncüsü olarak kabul edilir. Peki Friedrich Nietzsche kimdir? Nietzsche kitapları ile ne anlatmak istedi?

Ünlü filozof, insanın eksiklerinden arınarak yaşamasının daha iyi bir dünya yaratacağını düşünüyordu. Kesinlikle bir insanın diğer insanlara üstünlüğünden bahsetmedi. Tam tersi, insanların topyekün varolan insan kalıplarını aşmasını hedefledi. Adolf Hitler ve Mussolini‘nin insanlığın utancı ideolojilerine kılıf olarak Nietzsche’nin felsefesini çarpıtarak altyapı oluşturmaya çalışmaları, filozofun faşizm ile anılmasına neden oldu. Filozofun düşüncesi içerisinde lüks yaşama kesinlikle yer yoktur. İslam dinindeki ihtiyaçtan fazlası haramdır düşüncesi ile benzerlikleri vardır. Karl Marx ile aynı dönemde yaşamıştır. Marx ile arasındaki en önemli fark insana yaklaşımdır. Nietzche’nin savunduğu bireyin değeri yaratmasıdır. Ancak Karl Marx’ın bireyi ise üretir. Kısaca, biri değer yaratır, diğeri ise üreticidir. Nietzsche kitapları ile 21. yüzyılda dahi geçerliliğini korumaktadır. İnsan doğası aynı kaldığı sürece geçerliliği de olmaya devam edecektir. Peki Nietzsche kimdir?

Nietzsche bir insanın doğduğu toplumun üstünlüğünü aptalca buluyordu. Nietzsche için milliyetçilik fikrinin budalalıktan öte manası yoktu. Birey olarak kimlik oluşturamamış kişilerin toplum kimliği üzerinden kendisini değerli kılabilme çabası olarak görüyordu. Bu görüşlerde olmasına rağmen 20. yüzyıl faşizmi kendisinin üstün insan düşüncesini çarpıtarak üstün ırk düşüncesini oluşturmuştur. Düşünsel altyapı olarak da Alman filozofu referans göstermiştir.

George Orwell kitapları! George Orwell Hayvan Çiftliği

Nietzsche kimdir

Bonn Üniversitesi’nde ilâhiyat ve klasik filoloji eğitimi almıştır. Tanrı öldü fikrine Bonn Üniversitesi’nde eğitim gördüğü dönemde yöneldi. Filozofa göre Tanrı öldü, çünkü Tanrı günlük yaşamın dışına itildi. Alman filozofa göre, Tanrı yalnızca ibadetlere hapsedildi ve günlük yaşamda Tanrı buyrukları insanoğlu tarafından yok sayıldı. Dindar toplumlarda ahlaki çöküntüleri, hırsızlıkları, insan ilişkilerindeki bozuklukları ise Tanrı’nın ölümü ile ilişkilendirir. Kısacası, Tanrı öldü söylemi ile Tanrı’nın varlığını inkardan ziyade Tanrı kavramının ibadethanelere hapsedilerek günlük yaşamın ahlaktan yoksun geçmesini vurgulamıştır.

Ünlü filozof, Schopenhauer’un düşüncelerinden gençlik döneminde etkilenmiştir. Ayrıca her iki filozof da kadın konusunda sert ifadeleri ile biliniyor. Ünlü filozof, Karl Marx ve Sigmund Freud ile beraber yaşadığı yüzyıla damga vurmayı başarmıştır.

Alman filozof, filolojiyi “bir budala tarafından döllendirilen felsefe tanrıçasının bir hilkat garibesi” olarak tanımlamıştır. Ünlü filozof, yaşamının son 10 senesinde sağlık sorunları ile boğuşmuştur. Yaşamının son 10 senesini felç nedeni ile yatarak geçirmiştir. Bir atın kırbaşlamasına gösterdiği tepki esnasında geçirdiği beyin kanaması nedeni ile felç geçirmiştir. 1900 yılında ise hayata gözlerini yummuştur.

Machiavelli kimdir? Machiavelli Prens sözleri

Kadın ve aşk üzerine

Alman filozof, “biz arzulanana değil arzulamanın kendisine aşığızdır” sözü ile insanın arzuya olan ihtiyacını vurgulamıştır. Ünlü filozof kadınlara yaklaşım konusunda Schopenhauer ve görüşlerinden etkilenmiştir. Kadın ve aşk üzerine görüşleri benzerlik gösterir. Her ikisinin de yaşamında kadın temelli acıların bulunması, kadın ve aşk üzerine düşüncelerini kökten etkilemiştir.

Nietzsche kitapları

İyinin ve Kötünün Ötesinde

Böyle Buyurdu Zerdüşt

Yunan Tragedyası

Putların Batışı

Ecco Homo

Putların Alacakaranlığı

Deccal

Tarihin Zaman İçin Yararı ve Sakıncası

David Straus

Eğitici Olarak Schopenhauer

Seçilmiş Mektuplar

Hristiyanlığa Lanet

Zamana Aykırı Bakışlar

Gezgin ve Gölgesi

Tanrı ve Günah

Kişi Nasıl Kendisi Olur

Güç İstenci

Aklın Serüveni ve İsyanı

Aforizmalar

Facebook sayfamızı takip ediniz:

Herkes Dergisi Resmi Facebook Sayfası

İlgi çekebilecek yazılar:

Ölüme yergi, Tamer Başkan anısına…

Fatih-Harbiye romanında Doğu-Batı Meselesi

Sporun tarihi ve Türkiye’de spor kültürü

Toplumsal Sorun Üzerine