Çin'in Orta Doğu'da

Çin’in Orta Doğu’da enerji politikaları

Dünya bir devlet olsaydı, Çin dünyanın sanayi bölgesi olurdu. Çin’in Orta Doğu’da enerji politikaları, Çin İsrail ilişkileri ve Çin Arap ilişkilerini etkiledi. Bu nedenle, Çin için enerji politikası çok büyük bir önem taşıyor. Çin için enerji kaynakları kritik bir öneme sahip. Orta Doğu, Çin’in ekonomik  yükselişinin teminatıdır. Çin kalkınma sürecine girdiğinde enerji politikalarını ve tüketimini yeniden şekillendirdi. Çin’in enerji tüketiminde kömürün payı düştü. Petrol, doğalgaz, hidro elektrik ve nükleer enerji tüketimi artış gösterdi. Çin’in stratejik petrol rezervleri ele alındığında Çin ve Orta Doğu arasındaki ekonomik ve siyasi bağımlılık net bir şekilde anlaşılabiliyor. Orta Doğu sorunları ele alınırken enerji politikalarını birinci etken olarak ele almamak gerçeklikten uzaklaşmaktır.

Çin’in kalkınması ve sanayide attığı önemli adımlar, Çin’in enerji politikalarını değiştirdi. Çin’in dünya üretimindeki konumu değiştikçe, enerji piyasasında Çin’in etkisi de büyük bir değişim yaşadı. Her geçen gün enerji piyasasında Çin’in pazarda talebi artıyor ve enerji ihraç eden ülkeler ile ilişkileri derinleşiyor. Çin İsrail ilişkileri ele alınırken kesinlikle Çin’in enerji politikası ve enerji ihtiyacı nedeniyle Orta Doğu’daki Arap ülkelerine bakış açısı dikkate alınmalı. Çin’in Orta Doğu’da siyasete bakışı enerji politikaları ile değişim gösterdi. Orta Doğu sorunları ve Arap ülkeleri ile ilişkileri ele alırken petrol ve doğalgaz en önemli etken olarak masaya yatırılmalıdır. Batı Afrika enerji kaynakları ve Güney Amerika enerji kaynakları yerine Arap ülkelerinin tercih edilme sebebi tüm gerçekliği ile ele alınmalıdır.

Yeni otoriteryanizm ve Latin Amerika

Çin’in Orta Doğu’da bağımlılığı

Çin’in Orta Doğu devletleri ile ilişkileri her geçen gün gelişiyor. Daha doğrusu gelişmek zorunda kalıyor. Çin’de sanayileşme ve ekonomik büyüme nedeni ile her geçen gün enerji tüketimi ve enerjide cari açık artıyor. Çin’in Arap ülkelerine bağımlılığı enerji maliyeti nedeni ile artış gösteriyor. Lojistik maliyeti ve üretim maliyeti nedeni ile Batı Afrika ve Latin Amerika petrolü ve doğalgazının Çin’e maliyeti daha yüksek oluyor. Coğrafi nedenlerden ötürü Çin ile Arap ülkeleri arasında enerji dolayısı ile bağımlılık artmaktadır. Petro-ekonomik bağlar kuvvetlendikçe Çin’in Arap ülkelerinin diplomatik ilişkilerine bakış açısı ve ilgisi değişmekte.

Çin'in Orta Doğu'da

Çin’in Orta Doğu’da

 

Çin’in Arap ülkelerinden petrol ve doğalgaz tedariği konusunda güvenlik sorunları yaşama ihtimali, Çin’in dış politikası üzerinde etki yaratmıştır. Orta Doğu’nun enerji ihracatında dünya pazarında payı %46’dır. Ancak 2035 yılında %38’e düşeceği tahmin ediliyor. Bu koşullarda Arap ülkelerinde tedarik edilen enerjinin ticaretini sekteye uğratacak veya manipüle edebilecek gelişmelere karşı müşterilerin önlem alması gerekmektedir.

Penisli Yargı ve Hakim Olamayan Avukatlar 

Çin’in petrol ithalatı

Çin’in petrol ithalatı günde 8 milyon varildir. Ancak 2035 yılında petrol ithalatının günde 18 milyon varile ulaşması bekleniyor. Çin’in petrol tüketimi, 2029’da Amerika Birleşik Devletleri’ni de geride bırakacak. Çin’in enerjide dışa bağımlı hale gelmesi ve kalkınması arasında paralel bir ilişki vardır. Çin petrol konusunda Orta Doğu ülkelerine bağımlı hale geldi. Sadece 2013’te Çin’in Orta Doğu’dan aldığı petrol 154 milyon tondur.

Çin'in Orta Doğu'da

Çin’in Orta Doğu’da

Çin’in stratejik petrol rezervleri, Çin’e 40 gün yetebilecek miktardadır. Petrolde dışa bağımlılık nedeni ile Arap coğrafyasına Çin’in bakış açısında korumacı bir anlayış söz konusudur. Çin’in rekabet içerisinde olduğu metropol devletlerin Arap ülkelerine müdahalesi, Çin açısından kabul edilemezdir. Petrol ve doğalgaz tedarik güvenliği, Çin için büyük bir önem taşır. Çin’in Orta Doğu’da önemli bir müşteri olmasının dışında savunma sanayi ve ticari ilişkiler açısından da önemli bir yol arkadaşı olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Pablo Escobar ve Kolombiya

Çin ve doğalgaz

Çin ve doğalgaz tüketimi, son senelerin en önemli konuları arasında yer alıyor. 2025 yılında Rusya’dan sonra en çok doğalgaz tüketen ülke Çin olacak. Rusya’nın doğalgaz kaynaklarının olması, Rusya’nın doğalgaz konusunda kendi sanayicisine ve halkına karşı cömert olmasını sağlıyor. Ancak Çin Halk Cumhuriyeti için doğalgazın her bir metreküpü büyük bir kıymet taşımaktadır. Çin’in kalkınmasının devam edebilmesi için asgari bir fiyata petrol ve doğalgaz temin edebilmesi ve sürdürülebilir enerji ticareti yapabilmesi gerekiyor.

Çin'in Orta Doğu'da

Çin’in Orta Doğu’da

Çin ve Arap ülkelerinin ilişkisi, hammadde ticaretine dayanıyor. Müslüman Orta Doğu ülkeleri Çin Halk Cumhuriyeti’ne muhtaçtır. Çin Halk Cumhuriyeti ise sanayi ve kalkınmaya devam edebilmek için Müslüman Orta Doğu ülkelerine muhtaçtır. Orta Doğu ülkeleri, petrol tedariğinde Çin’in tüketiminin %60’ını sağlamaktadır. Asya ülkelerinin petrol ithalatının ise %70’i Orta Doğu’nun Arap ülkelerinden temin edilmektedir. Hal böyle olunca Çin Halk Cumhuriyeti, Arap ülkeleri ve Rusya arasında coğrafi bir ortaklık oluşmaktadır. Çin’in Orta Doğu’da varlık göstermesi, hem Arap ülkeleri için Batı ülkelerine karşı bir kalkandır hem de şüpheli Batı pazarına karşı önemli bir alternatiftir.

Facebook sayfamızı takip ediniz.

Herkes Dergisi Resmi Facebook Sayfası

İlgi çekebilecek yazılar:

Benim Öyküm

Kürdistan mı tehlike yoksa Kürdistan hayali mi

Türk Edebiyatı için hangi romanlar okunmalıdır?

Recep ile Nadan – 15 Temmuz Özel

Tesla Model S fiyatı ve özellikleri