Cezayir bağımsızlık savaşı

Cezayir bağımsızlık savaşı ve Cezayir’de Fransa zulmü

Cezayir başkenti, Cezayir’de Fransa zulmüne karşı direncin de başkenti olmayı başardı. Cezayir harita üzerinde büyük bir ülkedir. Ancak Cezayir devlet kurumları olmayan bir ülke olduğu için egemenlik sıkıntısı vardır. Cezayir’de kurumlar doğru işlemiyor. Cezayir para birimi olan Cezayir dinarı, dünyada pek ilgi çeken bir para birimi hiçbir zaman olamadı. Cezayif nüfusu bakımından diğer Kuzey Afrika ülkelerine örnek olmayı başarmıştı. Cezayir’de Fransız işgali ve sömürüsüne karşı büyük bir direnç gösterilmiştir. Cezayir bağımsızlık savaşı, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı bağımsızlık savaşından sonra Müslüman ülkelerin gördüğü en büyük direniş olmuştur. Türkiye ve Mustafa Kemal Atatürk sömürgecilere karşı direnişin temellerini atmıştır. Cezayir ise Avrupa ülkelerine işgal döneminde en büyük direnci gösteren ülke olmuştur. Cezayir soykırımı, yakın bir tarihte yaşanmasına rağmen görmezlikten gelinmeye devam ediliyor. Yahudi soykırımı veya Ermeni soykırımı iddiaları kadar kamuoyunda etki yaratmayı başaramadı. Cezayir halkının Müslüman olması ve sınıf olarak Hristiyan Avrupa ve Kuzey Amerika’dan aşağı görülmesinden dolayı etki yaratamamıştır.

Cezayir başkenti yine ülkenin ismi ile aynıdır. Cezayir’in başkenti Cezayir’dir. Nitekim Cezayir’e ismini veren Cezayir, Cezayir bağımsızlık savaşı için önemli bir role sahiptir. Cezayir’de Fransız sömürüsüne direnişin ana merkezi başkent olmuştur. Cezayir harita üzerinde birçok Avrupa ülkesinden büyüktür. Ancak modern zamanlar içerisinde toprak yüzölçümü, bir devletin büyüklüğünün sembolü değildir. Cezayir ticaret ve uluslararası ekonomi içerisinde kendisine sağlam bir yer edinmek zorundadır. Cezayir’de Fransız işgali Avrupa ülkelerinde kamuoyu oluşturulmasıyla sona ermemiştir. Cezayir nüfusu, bağımsızlık için erimiştir. Türkiye’de Kurtuluş Savaşı, Müslüman coğrafyasının makus talihini tersine dönüren bir başarıdır. Mustafa Kemal Atatürk sonrasında Cezayir de bağımsızlık için büyük mücadele vermiştir.

Cezayir bağımsızlık savaşı

Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası’ndan çekilmek zorunda kalması, Müslüman alemine acı ve ölüm getirmiştir. Yemen dışında tüm bölgeler Osmanlı Devleti egemenliği altındayken huzur içerisinde yaşıyordu. Lakin Osmanlı Devleti’nin bölgede egemenliğini kaybetmesi, Kuzey Afrika’da 2017’de dahi devam eden bir istikrarsızlığa neden olmuştur. Kuzey Afrika ülkelerinde devlet kurumlarının oluşmaması, bir türlü kurumsal devlet yapısının gelişememesine neden olmuştur. Cezayir bağımsızlık savaşı da bu kaos içerisinde kendisine zemin bulmuştur.

Cezayir bağımsızlık savaşı

Cezayir bağımsızlık savaşı

Cezayir’de Fransız işgali ve Fransa sömürüsü, başlangıcından sona erişine dek Cezayir halkına ölüm ve kimlik kaybı getirmiştir. Cezayir soykırımı dünya üzerinde etki yaratamamıştır. Ancak Müslüman halkı derinden etkilemiştir. Günümüzde İslami terör örgütlerinin Kuzey Afrika’da toplumsal taban bulabilmesi, Kuzey Afrika’daki işgal ve zulme dayanıyor.

Yahudi soykırımı nedeni ile İsrail’in Kuzey Afrika ülkelerine empati ile yaklaşması beklenirken İsrail hiçbir zaman Kuzey Afrika ülkelerine yeteri kadar ilgi göstermemiştir.

Cezayir’de Fransız zulmü

Cezayir’de Fransız zulmü, Cezayir halkının inanç ve nefreti ile son bulmuştur. Batı Avrupa ve ABD’nin vicdanını bekleyerek işgalin sona ermeyeceği anlaşıldı. İslam dünyası ile Avrupa ülkeleri arasında köprülerin atılması, Kuzey Afrika ülkelerinin yaşadığı zulme dayanıyor. Avrupa ülkelerinde bugün patlayan her bomba, geçmişte yaşanan zulmün biriktirdiği nefretle toplumsal taban yaratabilmiştir. Avrupa ülkelerinin İslami terörü bitirebilmeleri için İslam ülkelerindeki toplumlar ile barışması gerekmektedir. Kendi topraklarında azınlık haline gelmek istemiyor ise Avrupa ülkelerinin geçmişin bedelini ödemesi gerekmektedir.

Cezayir işgali

Fransa’nın Cezayir’deki nefret yaratan işgali ve soykırımını en iyi anlatan filmlerden birisi 1960’lı yıllarda çekilmiştir.

İşkenceyle muhbir olarak kullanılan Cezayirli’nin üniforma giydirildiğinde “millileştirildi” diye şaka yapan asker komutanı tarafından ikaz edildi, çünkü bir Cezayirli kesinlikle bir Fransız askeri kadar “şerefli” olamaz bakış açısı hakim Fransız komutanda.

Cezaevleri ve infazlar Cezayirli gayrimeşru isimlerin Cezayir Kurtuluş Örgütü’nü tanıması için bir vesile olmuştur.

Şehirler Fransızlardan arındırılmadan evvel, Fransız işbirlikçileri ve Fransız egemenliğinin sigortası olan uyuşturucu bağımlıları, kadın pazarlayanlar ve fuhuş yapanların muhbirliklerinin önüne geçilmesi gerekiyor.

Cezayir gelenekleri, ulusal kurtuluş mücadelelerinde bir motivasyon olarak kullanılıyor. Geleneksel düğünlerinin ulusal kurtuluş ile beraber yeniden özgürce yapılabileceği vurgulanıyor.

Ulusal mücadele için silahları dahi olmadığı için Fransız hükümetine çalışan polis ve askerler vurularak silahları alınıyor.

Şehir karantina altındayken ulusal mücadelede kadının rolü. Bir ulusun kurtuluşunda kadınların ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor.

Cezayir’de yaşayan Avrupalılar ve Cezayirli zenginlerin işbirlikçilik yapması

Cezayir’de halka karşı bombalı saldırının başlamış olması örgütü toplum nezdinde meşrulaştırıyor. Toplumda geri dönüşün başlangıcı oluyor. Ali ve diğer 3 liderin öldürülmesi FLN örgütünü yok etti. Ancak bu Cezayir halkının istiklal arzusunu yerle bir edemedi. Aksine 2 sene sonra örgütsel bir eylem olmaktan çıkarak, toplumsal bir baş kaldırı halini aldı.

İSTİKLAL!!!

Herkes Dergisi Resmi Facebook Sayfası

Türkiye İran ilişkileri

Terörizm