Mehmet Başkan

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Mustafa Kemal Paşa, Osmanlı Devleti’nin kurumlarının ve Osmanlı Devleti’nin Padişahı ve hanedanın işgale karşı sessiz kalmasını kabul etmedi. Osmanlı Padişahı Vahdettin ise Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’da kalmasını kendisine karşı bir tehdit olarak gördüğü için Anadolu’ya gönderme gereği duydu. 19 Mayıs 1919‘da Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a müfettiş olarak sürgün edilişini Anadolu’nun Avrupa işgalinden kurtulması için fırsata çevirmeyi başardı. 19 Mayıs şiirleri, 19 Mayıs gösterileri ve Mustafa Kemal Atatürk’e övgüler bu sebebe dayanıyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Türk milletinin şeref ve onurunu temsil ediyor. 19 Mayıs önemi nedir? 19 Mayıs ne anlama geliyor?

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin iradesi, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a Mustafa Kemal Paşa’nın vatan uğruna yola çıkması ile yükseliyor. Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’da müfettiş olarak görevlendirildiğinde iki önemli adımı gerçekleştirmeyi amaçlıyordu. Birincisi, Mustafa Kemal Paşa, Avrupa ülkelerinin işgallerinin Karadeniz ve Doğu Anadolu’ya sıçramasını engelleyerek bağımsızlık mücadelesi ile bir güvenli bölge yaratabilmek. İkincisi ise Mustafa Kemal Paşa, resmi görevi olabildiğince milli mücadele çıkarları için kullanarak Türk milletinin bağımsızlığı için Osmanlı imkanlarını kullanabilmek.

Mehmet Başkan

19 Mayıs 1919 ve İsmet Paşa

Mustafa Kemal Atatürk bu gayeler ile Samsun’a vardığında kendisinin başaracağına dair inançlar zayıftı. Hatta İsmet Paşa, yeni evlendiğini söyleyerek Mustafa Kemal Paşa ile milli mücadeleye başlamakta acele etmemiştir. İsmet Paşa, Fatih‘teki evinde otururken Mustafa Kemal Paşa’nın kararlılığını ve kahramanlığını fark etti.

19 Mayıs

İsmet Paşa ve 19 Mayıs 1919

İzmir’de Hasan Tahsin ilk kurşunu işgalci Yunan askerlerine sıkarak ölüme koştu. Mustafa Kemal de, Hasan Tahsin de bağımsız bir ülke için canlarını ortaya koymaktan zerre şüphe duymayan milli mücadele kahramanlarıdır. Mustafa Kemal Atatürk,  Samsun’a geldiğinde devlet imkanlarını kişisel çıkarları için kullanmadı. Samsun’a çıktığında Türk milletinin iradesine güvendi.

Mustafa Kemal, Samsun’a çıkarak Türkiye’de sine-i millet nedir tüm millete ve Türk aydınlarına öğretti. Mustafa Kemal Paşa, Osmanlı Padişahı’nın çaresizliğine ortak olmadı. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları, Türk milletinin iradesine ve kahramanlığına güvendi. Osmanlı Devleti’nin yapısal olarak bittiğini ve ekonomik altyapısının artık çağa uygun olmadığını teşhis etmesi, milli iradeye güvenmek gibi özellikleri Mustafa Kemal Paşa’yı çağının birçok siyasetçisinden ve askerinden ayıran özelliğiydi.

Mustafa Kemal Paşa, İttihat ve Terakki Partisi ve Cemiyeti’nin geçmişteki hatalarını doğru teşhis etmeyi başardığı için Atatürk’ün Samsun’a çıkması, Türk milletinin tarihini ve yönetim şeklini değiştirmeyi başardı. Asker ve siyaset arasındaki çizgiyi çekmenin ne kadar önemli olduğunu kavrayan Mustafa Kemal Paşa, Samsun’da başlayan siyasi hayatı boyunca asker ve siyasetçiler arasında kesin bir çizgi çekmeyi prensip edindi.

Aziz Türk milletinin ve henüz doğmamış nesillerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarım. Nice milli şuuru ile yetişecek nesiller diliyorum.

Donald Trump Dönemi

Herkes Dergisi Resmi Facebook Sayfası