Halil İnalcık

Halil İnalcık hayatı ve Halil İnalcık devleti aliyye

Halil İnalcık hayatı ile Tarih öğrencileri için örnek olmuştur. Tarih çalışmalarında referans olarak gösterilen önemli bir isimdir. Halil İnalcık devleti aliyye çalışması ile tarihe damga vurdu. Halil İnalcık sözleri ve yazıları ile Türk tarihini aydınlattı. Osmanlı Devleti tarihi için en önemli referans oldu. Halil İnalcık kitabı, tarih öğrencilerinin baş ucu eserleri arasında yer alır. Halil İnalcık Atatürk hakkında çalışmalar ile de yakın Türkiye tarihini etkilemiştir. Halil İnalcık Atatürk ve Demokratik Türkiye kitabı ile Türkiye’nin yakın tarihini aydınlatan tarihçilerden oldu. Halil İnalcık kitapları pdf olarak milyonlarca tarih meraklısının arşivinde yer aldı. Halil İnalcık kitapları, kitapçılarda en gözde raflarda yerini her zaman aldı. Mehmet Fuad Köprülü ve Halil İnalcık, Osmanlı tarihinin kurucusudur. Peki Halil İnalcık kimdir?

Halil İnalcık hayatı Tarih araştırmaları ile geçen duayen bir tarihçidir. Tarih öğrencileri, çalışmalarında Halil İnalcık eserleri içinden referans göstermeden hiçbir çalışmayı tamamlayamaz. Psikoloji için Freud ne ise, Türk Tarihi için Halil İnalcık da odur. Halil İnalcık devleti aliyye çalışmaları ile Osmanlı tarihinin tozlu sayfalarını aydınlatmayı başarmıştır. Osmanlı Tarihi bugün çalışılabilen bir alan haline geldiyse Mehmet Fuad Köprülü ve Halil İnalcık önemli bir paya sahiptir. Halil İnalcık kitapları üniversitelerin Tarih bölümlerinin Osmanlı Tarihi kürsüsünde mücevher değeri görüyor. Halil İnalcık Atatürk dönemi hakkında pek çok çalışma yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk Nutuk çalışmasında tarihçilerin önünü açmıştır. Halil İnalcık ve Fuad Köprülü gibi tarihçiler ise boş kalan bölümleri doldurmak için çalıştılar. Halil İnalcık Atatürk ve Demokratik Türkiye eseri ile Atatürk dönemi için önemli bir kaynak olmuştur. Halil İnalcık kitapları pdf formatı olarak da temin edilmek isteniyor. Yayınevlerinin Halil İnalcık kitaplarını pdf olarak da satışa çıkarması için tarihçiler baskı yapmaktadır.

Halil İnalcık

Halil İnalcık

Aziz Sancar hayatı! Aziz Sancar sözleri

Halil İnalcık kimdir?

Dünya çapında itibar gören tarihçi Halil İnalcık, 26 Mayıs 1916’da İstanbul’da hayata gözlerini açtı. İnalcık’ın çocukluğu dönem gereği savaş yıllarında geçti. Halil İnalcık, 1924 yılında ailesi ile beraber yeni Türkiye’nin başkenti Ankara’ya yerleşti. İnalcık ilkokulu Ankara’da bitirdi. Gazi İlkokulu‘ndan mezun oldu. Halil İnalcık’ın babası Seyit bey ailesini gerisinde bırakarak Mısır’a yerleşti. Bu sebeple, Halil İnalcık’ı annesi büyüttü. Ortaokulda yatılı okudu. İnalcık, Sivas Öğretmen Okulu’na başladı. İnalcık, 1932 yılında ise Balıkesir Necatibey Öğretmen Okulu’na geçti. Necatibey Öğretmen Okulu’nda, fizik dalında Nusret Kürkçüoğlu, edebiyat dalındaysa edebiyat tarihçisi Gökpınarlı gibi itibarlı eğitimcilerden ders aldı. 1935 yılında öğretmen okulunu başarıyla bitirdi. Daha sonrasında ise Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih tezini bilimsel temellere dayandırmak için kurduğu Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’ne başladı. İnalcık, üniversite eğitimi sırasında da dönemin önemli isimlerinden ders alma fırsatı buldu. Ayrıca Halil İnalcık, Fenerbahçe taraftarı olarak biliniyor. Halil İnalcık, fırsat buldukça Fenerbahçe maçlarını seyrediyordu.

Halil İnalcık

Halil İnalcık

Sporun tarihi ve Türkiye’de spor kültürü

Halil İnalcık pek çok önemli tarihçi ile çalışma fırsatı buldu. Fuad Köprülü, Şemsettin Günaltay, Muzaffer Göker, Yusuf Hikmet Bayur gibi isimler Halil İnalcık’ın hocaları oldu. Halil İnalcık’ın Ortaçağ tarihi derslerini aldığı Mehmet Fuad Köprülü, Halil İnalcık’ın üzerinde büyük bir pay sahibi oldu. Meslek tayatı boyunca kendisine Mehmet Fuad Köprülü’yü örnek aldı. İnalcık, 1940 yılında mezun olmayı başardı. Sonrasında ise Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde kalmayı tercih etti. Yakınçağ Tarihi Bölümü’nde asistan olarak çalışmaya başladı. Bu arada Şevkiye Hanımla birleşti ve 1948 yılında Günhan adlı çocukları doğdu.

Türkiye İran ilişkileri

Halil İnalcık Tanzimat ve Bulgar meselesi

“Tanzimat ve Bulgar Meselesi” başlıklı doktora tezini iki yıl içinde kusursuz bir şekilde tamamladı. İnalcık, doktora payesini erken yaşında kazanma fırsatı buldu. İnalcık’ın Tanzimat ve Bulgar meselesi çalışması, İstanbul arşiv belgelerinden seçerek hazırlandı. İnalcık’ın bu çalışmasını Türk Tarih Kurumu tarafından yayımladı. Belgelere dayanarak hazırlanmış bu tez büyük bir sükse yarattı. Halil İnalcık efsanesi henüz gençlik yıllarında bu çalışmasıyla başladı. O dönem fakültede dekan olan Enver Ziya Karal’ı Bulgar elçiliğinden bir heyet ziyaret etti. Halil İnalcık’ın tezinin Bulgar tarihine yaptığı katkılardan dolayı Bulgar elçi şükranlarını sundu. İnalcık’ın bu başarısı, İnalcık’ın ileride her kesimden tarihçinin kabul edeceği tarafsız ve doğru tarih yazımı konusundaki hassaslığına emsal oldu.

Halil İnalcık

Halil İnalcık

Halil İnalcık sözleri

Halil İnalcık hayatı boyunca tarih öğrencilerine örnek oldu. Halil İnalcık tezinin başarısı için bu sözleri sarf etti:

Arşivlerde 1432 yılına, II. Murat devrine ait bir tımar defteri buldum. Bu, arşivimizdeki en eski defterdir. Onu 1954’te neşrettim. Bu Arnavutluk’a ait bir defterdi ve Arnavutluk tarihine yönelik çok önemli sorunları çözmemize yardımcı oldu. Ben eğer şöhretli bir tarihçi olmuşsam, bunu Türk arşivlerine borçluyum. Bu arşivler çok mühim ve çok zengindir. Sosyal bilimlerle uğraşan Türk bilim adamları bu arşivler sayesinde önemli çalışmalar yapabilirler ve Türkiye’nin sosyal bilimlerdeki başarısı bizi Fransa’nın yanına yerleştirir. Fakat zaman zaman arşivlerimizin yönetiminde anlaşılmaz bir düşünce hakim oluyor. Vesikaların tamamını alamayacağımız söyleniyor.

Son olarak, 1989 yılında defterlerin fotokopilerinin tam olarak çıkışı yasaklandı. Bugün bunların ancak üçte birini alabilirsiniz. Eskiden bu kural geçerli olsaydı ben Tanzimat ve Bulgar Meselesi başlıklı tezimi ortaya çıkaramazdım. Bu vesikaların açıklığı sayesinde bütün dünya çarpıtmalardan kurtulmuş hakiki tarihimizi öğrenecektir. Vaktiyle, Köprülü’nün Dışişleri Bakanı olduğu zamanlarda tam açıklık vardı. Macarlar kendileri ile ilgili defterlerin fotokopilerini aldılar ve Macarca’ya tercüme ettiler. Macarlar bugün kendi kayıtlarında Türkler aleyhine olan bölümleri düzeltiyorlar. Macar tarihini yalnızca Macar vesikaları ile yazarsanız çok düşmanca sonuçlara varırsınız, ama Türk vesikalarını da kullanırsanız daha dengeli bir tarih ortaya çıkar. Bunu böyle yapmamak bizi Türk tarihinin gerçeklerini öğrenmekten alıkoyar.

Halil İnalcık ve Fransız Annales ekolü

Halil İnalcık, tarihçilik anlayışının Fransız Annales ekolu doğrultusunda olduğunu belirtti. İnalcık, tarih çalışmalarını temelde bu bağlamda devam ettirdi. Bu ekolde en önemli örneğini 1977 yılında Fernand Braudel Araştırma Merkezi’nde Immanuel Wallerstein’ın düzenlediği uluslararası bir konferansta sunduğu bir bildiride gösterdi. İnalcık, bu bildirisinde Annales yönteminin Osmanlı ekonomik ve sosyal tarihine bakışta kökten değişiklikler getirebileceğinden nasıl yararlı olabileceğinden söz eder. UNESCO’nun çıkarmayı tasarladığı “Dünya Tarihi” adlı kitapta kendisine yer verilmesi, onun tarihçiliğine olan uluslararası saygının bir kanıtı sayılabilir.

Halil İnalcık, Türk tarihçilerine bu öğütleri verdi:

Türk tarihçilerine bir öneride bulunmak gerekirse diyebilirim ki daima belgelere sadık kalın. Eğer hakikati ortaya çıkarırsanız bu daima bizim lehimizedir, çünkü bugüne değin tarihimiz hakkında yazılanların çoğu ya yalandır, ya çarpıtmadır. Eğer mübalağa yaparsanız kendinizi kabul ettiremezsiniz, sizi ciddiye almazlar.

Halil İnalcık’ın iyi bir tarihçi olmasının en önemli nedeni öğrendiği yabancı diller oldu. İngilizce, Almanca, Fransızca’yı çok iyi okuyabiliyordu. Ayrıca Halil İnalcık, Arapça ve Farsça’yı da kullanabiliyor ve bir sözlük yardımıyla okuyabildiği diller arasına İtalyanca’yı da katabiliyor. Halil İnalcık hayatı boyunca pek çok dili öğrenmeye çalıştı. Yabancı dil bilgisi, kaynakları araştırması için kolaylık sağlıyordu ve yabancı dillerde yayın yapmasına imkan veriyordu. İnalcık, yüzlerce makale ve kitaplarıyla dünya tarihçiliğinde seçkin bir konum edindi. Başarısının göstergeleri aldığı ödüllerin çok üzerinde. Bunlar arasında Rockfeller Vakfı, Türk Tanıtma Vakfı, ODTÜ Mustafa Parlar Vakfı, Sedat Simavi Vakfı, Dışişleri Bakanlığı Yüksek Hizmet, Kültür Bakanlığı Sanat ve Kültür Büyük Ödülleri almayı başardı.

Halil İnalcık başarıları

Halil İnalcık hayatı boyunca pek çok başarı elde etmeyi başardı. Halil İnalcık’ın başarılarının bir başka işareti ise aldığı fahri doktora ünvanları olmuştur. İnalcık, Boğaziçi Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Atina Üniversitesi, Kudüs İbrani Üniversitesi ve Bükreş Üniversitesi‘nden doktora payeleri almayı başardı. İnalcık’ın bu başarısının uluslararası platformda da takdir edildiğini anlamını çıkartmaya fayda sağlar. İnalcık, 1986’da Amerikan Akademisi’ne, 1993’te British Academy’e üye olarak atandı. Uluslararası alanda seçkin bir yer alan ilk Türk tarihçi olmayı başardı. Halil İnalcık, iyi bir araştırmacı olmasının yanında yetiştirdiği öğrencilerle de Türk tarihçiliğine değerli katkılarda bulunuyor. Halil İnalcık bu başarıları için bir açıklama yapmıştı.

Türk tarihçiliği gelişiyor. Geçmişte iki büyük üstad var: Fuad Köprülü, Ömer Lütfü Barkan. Bu iki usta Türk tarihçiliğine getirdikleriyle bir yön vermiştir. Bugün tarihimizi onların yolunda iyi inceleyebilmek için, Osmanlıca’ya hakim olmak, bunun yanında batı tarihçiliğini iyi izlemek gerekir. Bana, siz bütün kariyeriniz boyunca ne yaptınız diye sorarsanız şunu söyleyebilirim: Bütün çabalarım Türk tarihçiliğini modern tarihçilik düzeyine çıkarmaktır. Benim tarih anlayışım devletlerin tarihini ortaya çıkarmaktan ziyade halkın tarihini, halkın geçmişte nasıl yaşadığını, sosyal hayatını, ekonomisini, gündelik yaşantısını ve bunları belirleyen şartları ortaya çıkarmaktır. Bizim tarihçiliğimiz ise bu konulara yeni yeni ilgi duyuyor.

Halil İnalcık hayatı

Halil İnalcık hayatı boyunca pek çok tarih çalışması yapmıştır. Halil İnalcık, 1972’de otuz yıl ders verdiği Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nden emekli oldu. Emekliliği sonrasında ise Chicago Üniversitesi tarih bölümünden teklif aldı. Amerika Birleşik Devletleri‘nde on beş öğrenci yetiştirdirdi ve 1986 yılında ikinci kez emekli oldu.

İlber Ortaylı kitapları ve İlber Ortaylı caps akımı

Halil İnalcık, birçok üniversitelerde mesleğini icra etti. 1993 yılından itibaren Bilkent Üniversitesi’nde devam etti ve bu üniversitede lisansüstü bir tarih bölümü kurmak için büyük çaba gösterdi. Bilkent Üniversitesi‘nin en önemli değeri oldu. Dört uzmanla birlikte hazırladığı eseri “An Economic and Social History of Ottoman Empire” bugün dünya üniversitelerinde el kitabı haline gelmiştir. İnalcık bu eserle, Osmanlı Türk tarihinin medeni yüzünü dünyaya tanıtmakla biliniyor. İlber Ortaylı gibi pek çok büyük tarihçiyi yetiştirdi. Şerif Mardin, İlber Ortaylı ve Halil İnalcık, Cumhuriyet tarihi içerisinde en başarılı tarihçiler oldu.

Başarılı tarihçi Halil İnalcık, 15 Temmuz darbe girişiminden 10 gün sonra 25 Temmuz 2016 tarihinde hayata veda etti.

Facebook sayfamızı beğenerek yeni yazıları takip edebilirsiniz