alevilik

Alevilik üzerine bilgiler

Alevilik Ne Demektir?

Alevilik Hz. Ali’nin yolundan gitmek ve onu sevmek anlamına gelmektedir. Alevilerin Hz. Ali’yi peygamber olarak gördüklerini sananlar vardır. Bu kesinlikle yanlış bir bilgidir. Alevilikte 3 büyük kavram vardır ve bunlar sırasıyla Allah, Muhammed, Ali’dir.

Kusurlarımızın kısa ama kalın döngüsü

Aleviler Neden Hz. Ali’yi Sever?

Hz. Ali, ilk Müslümanlardan biridir. Hz. Muhammed’e yıllarca arkadaşlık yapmış; hem amcasını oğlu, hem damadı, hem de dostu olmuştur. Hz. Muhammed çok kez Hz. Ali’nin örnek kişiliğine vurgu yapmıştır. Vefatından sonra devletteki görevini Hz. Ali’nin devralacağını düşünmüş ve kendini buna hazırlamıştır.

Hz. Ali peygamber değildi. Müslümanlar içerisinde dürüstlüğü ve mertliği ile tanınan, peygamberin sevdiği, örnek gösterdiği birisiydi. Aleviler bu yüzden Hz. Muhammed’in yakın dostu ve hep örnek gösterdiği Hz. Ali’yi kendilerine örnek almayı seçmişlerdir.

Kürdistan mı tehlike yoksa Kürdistan hayali mi

Ehli Beyt Nedir?

Ehli Beyt, Hz. Muhammed’in soyundan gelenlere verilen isimdir. Onlara “Pençe-i Ali Aba” da denir. Günümüzde Hz. Muhammed’in soyundan gelen erkeklere “Dede”, kadınlara ise “Ana” adı verilir. Alevilikte resmi nikahın yanında, dede nikah kıyar. Dedeye göre gelin sağ tarafta, damat da sol tarafta otururlar. Dede gelin ve damada birbirini isteyip istemediklerini, eş olarak kabul edip etmediklerini 3 kere sorar. Ve ardından anne ve babanın da rızasını alır. Dua eder. Sonrasında hazırlanan şerbeti gelin ve  damada ikram eder. Bunun sebebi, Hz. Muhammed’in kızı ve Hz.Ali’yi evlendirdikten sonra onlara şerbet sunarak ‘’Hayatınız bu şerbet gibi tatlı olsun.’’ Demesidir.

Recep ile Nadan

Aleviler Oruç Tutar Mı?

Aleviler Muharrem orucunu tutarlar. Bu oruç matem-yas orucudur. Kerbela’da Hz. Hüseyin’in katledilmesinin yasını tutarlar. Bu oruç 3 gün sürer. Ayrıca ‘’Masum-u Paklar’’ orucu da vardır. Bu oruç 3 gün sürer. Savaşlarda genç yaşta öldürülen suçsuz insanlar için bu orucu tutanlar da vardır.

alevilik

alevilik

Leviathan devlet ve özellikleri

Alevilik ve müsahiplik Nedir?

Müsahip yol kardeşliği demektir. Kan bağı ile kurulan bir akrabalık değil, duygusal bir bağ ile kurulan akrabalık türüdür. Ömürlerinin sonuna kadar birbirleriyle kardeş olmayı hedeflerler. Birbiriyle müsahip olan aileler arasında evlilik gerçekleşmez.

Mezheplere yenilen aşk oyunu

Cem İbadeti Nedir?

Alevilerin yaptığı ibadete Cem ibadeti denir. Genellikle Perşembe günleri, bir dedenin öncülüğünde cemevinde yapılır. Cem ibadetine başlamadan önce insanlar bütçelerinin yettiği kadar lokma/ niyaz getirir. Çıkışta da her insana bu lokmalar eşit olarak dağıtılır. Cemevinde kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta oturur ve cemevine girildikten sonra cinsiyet kavramı kalmaz. Orada artık herkes bir kuldan ibarettir.

Cem ibadetine başlamadan önce dede cem salonunda birbirine kırgın, küs kişilerin olup olmadığını sorar. Eğer salonda birbirine küs kişiler varsa, onlar barıştırılmadan cem ibadetine başlanmaz.

Musul sorunu ve Nasturi ayaklanması

Semah Dönmek Nedir?

Semah, bir dans değildir. Bir bağlama eşliğinde kadın ve erkek ayırmaksızın yapılan ibadettir. Mevlevilikte semazenlerin dönerek Allah’la baş başa kalmaları ve ibadet yapmaları gibi, Aleviler de semah dönerek bunu yapıyorlardır.

Fethullah Gülen ve Abdullah Öcalan projesi

Cemevine İsteyen Herkes Girebilir Mi?

Cemevine isteyen, niyeti iyi olan herkes girebilir. Bunun için mezhebin pek bir önemi yoktur. Gelen insan dedeye sormak istediklerini sorabilir, dinleyebilir ve izleyebilir.

Facebook sayfamızı takip ediniz.

Herkes Dergisi Resmi Facebook Sayfası