Girdi yapan Yasin Çetin

Altun yumurtlayan tavuk

“Altun Yumurtlayan Tavuk” hikayesi 1 Temmuz 1876 tarihinde, Yunan harfli Türkçe “Aggeliaforos Çocuklar İçin” süreli yayınında yayınlanmıştır. Metinde iki hikaye iç içe anlatılmıştır. Birinci hikayede Pavlus’un dümbeleğin sesinin nereden çıktığını merak etmesiyle başlayan hikaye anlatılmaktadır. İkinci kısım da ise Pavlus’un annesi, Pavlus’a bir nasihat olsun diye anlattığı “Altun Yumurtlayan Tavuk” hikayesi yer almaktadır. Bazı kelimelerin açıklması […]

Hintlilerin ve Parsilerin ölü gömme gelenekleri

Yunan harfli Türkçe olarak yayınlanan Aggeliaforos Çocuklar İçin dergisi, Amerikan Misyonerler Şirketi tarafından Aramyan Matbaası’nda(Matbaa-ı Aramyan) bastırılmıştır. 1 Şubat 1880 tarihli sayısında “Hintlilerin Ölülerini Yaktıkları Bir Yer” başlıklı yazıda iki tane görsele yer verilmiştir. Bu yazıda Hintlilerin ve Parsilerin ölü gömme gelenekleri anlatılmaktadır. Asıl amaç Hintlilerin ve Parsilerin ölü gömme geleneklerin acayip olduğunu göstermek ve […]

Hükümet-i alem: Yunan harfli Türkçe metin

15. Yüzyıldan itibaren Anadolu’da Yunan harfli Türkçe kullanan Ortodoks ‘Karamanlı’lar ile karşılaşmaktayız. Ağırlıklı olarak İç Anadolu’da(İstanbul ve Manisa’da da özellikle kalıntılara rastlanmakta) olmak üzere Anadolu’ya yayılmış kültürel bir kimlik karşımızdadır. Bu kültürel kimlik üzerine yapılan tartışmalar “Türk kökenli mi? Yunan kökenli mi?” üzerinde yoğunlaşmaktadır ve ideolojik tercihe göre görüş beyan etmek çok yaygındır. Biz elimizdeki […]