Girdi yapan Adem Taner

Osmanlı Devleti

Türk siyasi tarihinde önemli bir konumu vardır Osmanlı Devleti olarak lanse edilen devletin. Geçmişte birçok devlet kuran Türk milleti, Ertuğrul Gazi sonrasında yönünü Batı’ya çevirmiştir. 1071‘de tam olarak Anadolu’ya yerleşen Türkler, özellikle Osmanlı siyasi anlayışı ile Avrupa’yı yurt olarak edinmeyi de hedef haline getirmiştir. İslam’ı yayma gibi toplumsal tabanı da ateşleyen bir siyasi ve dini […]

Aşk sözleri anlamlı kadınlar için!

Her hayat bir gün sevgi ile tanışır. Ancak her hayat aşkı tadamaz. Kimi insanlar aşık olmadan hayata veda eder. Duygusal sözler, aşkı bulamayan insanlar için anlamlı gelmeyebiliyor. Aşk şiirleri, aşkı tatmayanlar için laftan ibaret kalır. Can Yücel şiirleri, İsmet Özel şiirleri ve niceleri sevdayı yaşamayanlara laf kalabalığı olarak gelir. Aşk sözleri için bir de aşığın […]

Sosyalizm ve çeşitleri

Sosyalizm ve çeşitleri incelenirken tarihsel ve iktisadi açıdan ele alabilmek gerekiyor. Modern sosyalist teorisyenler, kapitalizmin servet yaratmanın tek güvenilir aracı olduğunu kabul etmeye hazır. Keynezyen tezler veya sosyal piyasa fikirleri, kapitalizm ile orta yol bulmaya hazır. Marksistler ise kapitalist ekonomik altyapıya reddiye konusunda taviz vermemeye dikkat ediyor. Modern sosyalistler kapitalizmi ortadan kaldırmaktan ziyade insanileştirme çabası […]

Leviathan devlet ve özellikleri

Devlet nedir sorusunun yanıtı sonrasında devlet türleri ele alınır. Devlet çeşitleri arasında en dikkat çekici olanlarından birisi de Leviathan devlet göze çarpıyor. Leviathan devlet özellikleri bakımından Thomas Hobbes esintisi içeriyor. Ancak Leviathan devlet dendiğinde modern siyaset içerisinde yeni sağ öne çıkıyor. Özellikle yeni sağ ideolojisinin neo-liberal kolu iktisadi ve sosyal hayatta, bireysel özgürlüğü ve ekonomik […]

Musul sorunu ve Nasturi ayaklanması

Türkiye’nin sınırları belirlenirken Irak sınırında anlaşmazlıklar yaşandı. Lozan Anlaşması kapsamında Irak sınırı çizilemedi. Lozan Anlaşması’na göre Türkiye ve İngiltere arasındaki ikili görüşmeler sonucunda, dokuz ay içinde sorunun çözüme kavuşturulması gerekiyordu. İki ülke arasındaki görüşmelerden sonuç alınamaması halinde Milletler Cemiyeti konuyu ele alacaktı. İstanbul’daki ikili görüşmeler başladıktan bir süre sonra Musul sorunu ve Nasturi ayaklanması patlak […]

Hitler Almanyası ile Türkiye’yi karşılaştırmak cahilliktir

Son zamanlarda Türkiye’deki tutuklu gazetecileri ve rejimin sertleşmesini vurgulamak için Adolf Hitler dönemi sık sık örnek gösteriliyor. Hatta yazar Aslı Erdoğan tarafından Hitler Almanyası ile mukayese edildiğinde Almanya’yı geçtiğine dair bir beyan oldu. Türkiye’de otoriter rejimi, Adolf Hitler’in vahşi rejimi ile kıyaslamak kötü niyetten de öte cahilliktir. Recep Tayyip Erdoğan ve iktidarını besleyen güçlerden biri […]

Penisli Yargı ve Hakim Olamayan Avukatlar

Maslow kimdir? Maslow teorisi nedir? 1908’de Brooklyn’de Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Önce hukuk öğrenimi gördü. Daha sonra psikoloji bilimine yöneldi. University of Wisconsin’de psikoloji bölümünü bitirdi. 1943 yılında hepimizin lise ders kitaplarında kendine yer bulmuş olan teorisini ortaya koydu. Bu bilgiler bilinen bir arama motorunda yukarıda anılan kişinin adını arattığınızda ortaya çıkan […]