Newton

Newton hayatı ve Newton neyi buldu?

1643 yılında İngiltere’de dünyaya gelen Isaac Newton, gelmiş geçmiş en iyi matematik ve fizik bilim adamları arasında yer alır. Yer çekimini ve birçok önemli yasa ile eğitim hayatımızda da sık sık karşılaştığımız bir çok fizik yasası Newton’a aittir. Newton ve yer çekimi kanunu erken yaşlarda öğrendiğimiz hayatımızın en önemli gerçeklerindendir. Günlük yaşam hakkında keşfettiği bir çok yasa fizik biliminin de en önemli yapı taşlarındandır. Isaac Newton hayatı ile ilgi çekiyor. Newton neyi buldu?

Newton’un doğumundan birkaç ay önece babası vefat etmiş ve annesi de Newton 3-4 yaşlarında iken ikinci evliliğini yapmıştır. Newton 11 yaşına gelene kadar anneannesi tarafından yetiştirilmiştir. Her zaman diğer çocuklardan farklı olan Newton arkadaşlarıyla oyun oynamak yerine kendine yeni oyuncaklar tasarlamayı eğlenceli bulmuştur. Annesinin ikinci eşinin vefatıyla büyük bir mirasa sahip olmuş ve 1661 yılına kadar eğitim göreceği King’s School isimli bir okulda eğitim görmeye başlamıştır. 1661 yılında okulunun bitmesiyle annesi Newton’u çiftlik işleri için yanında kalmasını istese de o hiçbir zaman çiftlik hayatına ilgi duymamıştır. Çiftlik işlerini yapması gerektiği sürede işleri yarım bırakıp kitap okuyan ve bilimsel alanlarda kendini geliştirmeye çalışan Newton’un çabasını ailesi tarafından kısa sürede fark edilmiş ve üniversiteye gitmesine karar verilmiştir. Newton neyi buldu? Newton hayatı ile neleri başardı?

Cahit Arf hayatı! Cahit Arf eserleri?

Newton ve Galileo

Üniversite hayatına 1661 yılında Cambridge Trinity College’da başlayan Newton eğitimi boyunca burada hem çalışmış hem de okumuştur. Üniversite eğitimi sırasında cebir, geometri ve trigonometri dersler alırken Lantince ve Antik Yunanca’yı öğrenen Newton Galileo ve Kepler’in çalışmalarına ulaşabilme fırsatını yakalamış ve bu çalışmalardan çok etkilenmiştir.  Üniversitedeki meşhur matematik hocası Isaac Barrow, onun çok yetenekli olduğunun fark etmiş ve geometri derslerinde kendine özgü yöntemleri İngiliz bilimadamına göstererek Newton’un diferansiyel ve integral hesabı bulmasına yönelten adımları atmasını sağlamıştır.

George Orwell kitapları! George Orwell Hayvan Çiftliği

Descartes ve Thomas Hobbes etkisi

Fizik ve matematiğe ilgisinin yanında ünlü düşünürler olan Descartes, Gassendi ve Hobbes’un yazılarıyla ilgilenerek entelektüel birikimini de arttırmıştır. İngiliz bilim adamının düşüncelerini yazdığı Bazı Felsefi Sorular isimli defterinin başıında Latince “Plato arkadaşım, Aristotales arkadaşım ama en iyi arkadaşım gerçek.” yazdığı bilinmektedir.

Machiavelli kimdir? Machiavelli Prens sözleri

Veba salgını

1665’de veba salgını nedeni ile Cambridge’in kapatılması üzerine çiftliğe yerleşen Newton 1667 yılına kadar burada yaşamış ve bilimsel çalışmalarını sürdürmüştür. Çiftlikte kaldığı süre boyunca kütle çekimi, diferansiyel ve integral hesaplamaları üzerine düşüncelerini geliştiren İngiliz fizikçi ileride bitireceği bir çok önemli çalışmanın temellerini bu çiftlikte atmıştır. Çiftlikte kaldığı süre içerisinde ışıksız bir odada çalışmalarını sürdürürken, güneş ışığının bir prizma üzerinden geçmesini sağlayarak ışık tayfı oluşturmuş ve bu deneyi sonucu beyaz ışığın tek başına bir birim olarak nitelendirilemeyeceğini tespit etmiştir.

Newton

Newton

Veba salgınının 1667’de geçmesi üzerine Cambridge’e dönen Newton 1669 yılında matematik profesörü olmayı başarmıştır.  1671’de ilk aynalı teleskopu geliştirmiş ve ertesi yıl Royal Society üyeliğine seçilmiştir. Cambridge’deki çalışmalarına 30 sene boyunca devam eden İngiliz fizikçi bu süre boyunca diğer bilim adamları ile sürekli yazdığı mektuplar aracılığı ile yaptığı çalışmaları paylaşan ve fikir alışverişi yapmıştır. İngiliz fizikçi yine bu senelerde bilinen en büyük eseri olan Principia isimli çalışmasını bitirmiştir.

Thomas Edison hayatı? Edison ampül mucidi mi?

Newton bilimsel çalışmaları

Newton bilimsel çalışmalarında genellikle deneyselciliği kullandığı bilinmektedir. Bu ana metodu seçmesinin nedeni doğa bilimlerini araştırmada en geçerli yöntemin deney olduğunu düşünmesidir. En önemli eserlerinden olan Principia adlı kitabında bilimsel yöntemini  “Olgulardan doğanın kuvvetlerini keşfetmek, sonra da bu kuvvetler yardımıyla diğer olayları açıklamak.” sözlerini kullanmıştır.

Newton doğayı oluşturan her bir küçük parçanın birbirinden ayrılmaz parçalar olduğundan ve doğanın niteliksel bir bütünlüğe sahip olduğundan eserlerinde sık sık bahsetmiştir. Doğada gerçekleşen her olayın bu parçaların hareketleri sonucu meydana geldiğini savunurken bu etkileşimlerin bilim aracılığı ile incelenmesi gerektiğini savunmuştur.

Matematik alanında mühendislik ve bir çok meslek grubunda kullanılan eğrilerin diferansiyellerini ve integrallerini hesaplamaya yarayan yöntemler bulmuş ve bunları geliştirmiştir.

Ömer Hayyam kimdir? Ömer Hayyam rubailer

Merkezkaç yasası

Newton’un esas olarak bilimsel çalışmalarını sürdürdüğü alan ise mekaniktir. Kepler yasası ve merkezkaç yasasını karşılaştırarak kütle çekim yasasını bulmuştur. Bilim dünyasında çok büyük gelişmeler sağlayan keşfi ise Eylemsizlik Yasası’dır(Newton Hareket Yasaları).  Bu yasa maddelerin hareket halinde iken durumlarını koruma eğiliminde olduklarını açıklamaktadır. Geliştirdiği diğer önemli kuramlardan biri ise etki ile tepkinin eşitliği kuramıdır.

Theodor Reik kitabı aşk ve şehvet üzerine

Kütle çekimi yasası

Kepler’in gezegenlerin eliptik yörüngeleri olduğunu açıklamasının İngiliz bilimadamının dikkatini çekmesi üzerine Kepler’in cevap veremediği “Gezegenler neden yörüngelerinde kalıyor?” sorusuna cevap vermeyi başarmıştır. Newton’un 1665 yılında başladığı deney ve araştırmalar sonucu 1687 yılında sessizliğini bozmuş ve yayınladığı eserinde Kütle Çekimi Yasasını dünyaya duyurmuştur.

Henry Ford Kimdir? Ford arabalarının kurucusu kimdir?

Newton’un ölümü ve şövalye ünvanı

Daha bir çok araştırma ve çalışma ile bilime katkı sağlayan dünyaya faydalı bir bilim adamı olmayı başarmıştır. 1705’te bilime katkıları nedeniyle İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından şövalyelik ünvanına layık görülmüştür. Newton 85 sene boyunca başarılarla dolu, rahat ve mutlu bir yaşam sürmüştür . 1727 yılında ise hayata veda etmiştir.

Yeni yazılardan haberdar olabilmek için Facebook sayfamızı takip ediniz:

Herkes Dergisi Resmi Facebook Sayfası

İlgi çekebilecek kısa yazılar:

Türk Yahudiliği ve Kemalizm

Faşizmin doktrini ve faşist ideolojinin doğuşu

Organik toplum ve milliyetçilik