antibiyotik direnci

Antibiyotik kullanımı ve antibiyotik direnci

Günümüzde çocuklar yaşam tarzı, beslenme bozuklukları, temiz hava yoksunluğu gibi sebeplerden dolayı sık sık hastalanmaktadır. Tedirgin olan ebeveynler çocuklarının bu durumuna çareler aramaktadır. Doğru ilaç ile hastalıklar tedavi edilebilirken yanlış ilaçlar ile durum yokuşa sürülmektedir. Doktora danışmadan alınan antibiyotikler antibiyotik direnci oluşturmaktadır. Bu sefer gerçekten antibiyotik kullanılması gerektiği zaman direnç kazanan bakterilerle savaş zorlaşmaktadır.

Bakteriler, insan veya hayvanlarda enfeksiyon oluşumuna neden olabilen canlılardır. İnsanda veya hayvanda gereksiz antibiyotik kullanımıyla oluşan antibiyotik direnci enfeksiyonlarla mücadeleyi güçleştirmektedir. Dramatik şekilde canlılarda antibiyotik kullanımının artması bilim insanlarını gelecekte enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelede yeni yöntemler bulmaya itmektedir.

antibiyotik kullanımı

antibiyotik kullanımı

Antibiyotik direnci nasıl oluşur?

Bir çok çeşit antibiyotik vardır. Antibiyotikler etki ettikleri bakteri türlerine göre sınıflandırılırlar. Her hastalığı oluşturan spesifik bakteri türleri vardır. Hastalıkla mücadelede hastalığı oluşturan bakteri türüne etki eden antibiyotik grubu kullanılmalıdır. Hastalığa etken olan bakteri türüne etki etmeyen başka bir antibiyotik verilir ise hastalık tedavi edilmemiş olunur ve vücutta  başka bakterilerde direnç oluşmasına neden olunur.

Direnç oluşturma geninin, bakteriler arası aktarımına konjugasyon denir. Böylelikle organizmadaki aynı tür bakteriler direnci elde etmiş olurlar. Direnç oluştuğu zaman bakteri türü ile mücadele etmeye çalıştığımızda bakteriler ilaçtan etkilenmez. Direnç oluşması enfeksiyonun tedavisinin güçleşmesine ve enfeksiyon hastalıklarından kayıplara neden olmaktadır.

Antibiyotik direnci bireysel bir sorun değildir. Bakterilerin insandan insana bulaşması ile direnç dünyaya yayılmaktadır. Bu yüzden dirence karşı alınacak tedbirler dünya bazında olmalıdır. Dünyada uzun süredir yeni bir antibiyotik keşfi yoktur. Mevcut tüm antibiyotiklere dirençli bakteri formlarının hastalara bulaşmasıyla enfeksiyona bağlı ölümler artmaya başlamıştır. Dünya bazında tedbir alınmaz ise tedavi edilebilen basit enfeksiyonlarda bile çaresiz kalınacaktır.

Aziz Sancar DNA haritalama teknolojisi geliştirdi

Ülkeler antibiyotik direnci ile savaşta neler yapabilir?

Antibiyotik kullanımının kısıtlanması en doğru çözümdür. Gerekli olduğu zaman gerekli olduğu kadar antibiyotik kullanımı dünya toplum sağlığı için en doğrusudur. Ülkelerin doktor reçetesi olmadan antibiyotik satılmasını engellemesi ve doktorları da gereksiz antibiyotik kullanımı hakkında bilgilendirmesi atılacak adımlar arasındadır.

Kısıtlamalar sadece insanlarla kısıtlı kalmamalıdır. Hayvancılıkta antibiyotik kullanımında da yeterli önlemler alınmalıdır. Hayvanlara antibiyotik uygulanması yalnızca veteriner teftişi altında olmalıdır. Hastalıkların oluşmasını engellemede ve erken gelişimi sağlamak için hayvanlara ilaç verilmesi engellenmelidir. Hayvan ve bitki kaynaklarından gelen gıdaların üretim ve işlenmesindeki tüm aşamalarda iyi uygulamalar teşvik edilmelidir. Çiftliklerdeki biyogüvenliği iyileştirerek ve daha iyi hijyen ile hayvan refahı sağlayarak enfeksiyonlar önlenmelidir.

iPhone 8 özellikleri

Türkiye’de antibiyotik kullanımı

Ülkemiz Avrupa’da antibiyotik kullanımında birinci sırada yer almaktadır! Türkiye’de kişi başı günde ortalama 42.2 birim antibiyotik kullanılmaktadır. Yunanistan, 32.2 birim ile ikinci sırada yer almaktadır. Hollanda vatandaşına göre bir Türk vatandaşı 3 kat fazla antibiyotik tüketmektedir. Antibiyotik kullanımının sıklığının en az olduğu ilimiz Artvin’dir.

antibiyotik kullanımı

Türkiye’de antibiyotik kullanımı

Diş çürüğü nedir?

Bizler neler yapabiliriz?

Doktorumuza danışmadan antibiyotik kullanmamalıyız! Doktorun önerdiği doz ve gün sayısı kadar antibiyotik kullanmalıyız. Hekimin önerdiğinden az antibiyotik kullanmak vücudumuzdaki patojen bakterilerin ölmemesine ve direnç kazanmalarına neden olur. Ölmeyen bakteriler ileride tekrar hastalık oluşturma tehdidiyle bizi baş başa bırakır.

Başımız bile ağrısa doktorumuza baskı yapıp antibiyotik yazmasına zorlamamalıyız. Bu durum hastalığın geçerli tedavisini engellemekte ve hekimi de zor durumda bırakarak hekimin görevini doğru bir biçimde yerine getirememesine neden olmaktadır.

Hekimimizin verdiği antibiyotiği kimseyle paylaşmamalıyız!

Ellerimizi sık sık yıkayarak, yiyeceklerimizi hijyenik koşullarda hazırlayarak, hasta kişilerle direkt temastan kaçınarak ve aşılanma ile enfeksiyonların oluşmasından korunabiliriz.

Facebook sayfamızı takip ediniz.

Herkes Dergisi Resmi Facebook Sayfası

İlgi çekebilecek kısa yazılar:

Voyager Altın Plağı Nedir?

Anarşizm ve liberalizm farkları

Tesla Model S fiyatı ve özellikleri

Mezheplere yenilen aşk oyunu