sporun tarihi

Sporun tarihi ve Türkiye’de spor kültürü

Türk toplumunda sporun tarihi

Türk toplumunda sporun tarihi incelenebilmesi için paralimiter toplum yapısını incelemek gerekiyor. Sporun tarihi, savaşların tarihini değiştirmiştir. Sporun insanın hayatına girmesi, insanın doğayla mücadelesi ve birbiri ile mücadelesinde güçlü olabilme arzusuna dayanmaktadır. İnsanoğlunun hayatta kalabilmesi fiziksel gücüne ve yeteneğine bağlıdır. Olimpiyatların ortaya çıkmasına neden olan motivasyon, insanın hayatta kalabilmek için güçlü olmayı hedeflemesidir.

Benzer yazı linkleriYahudi Cemiyeti, Mustafa Kemal Atatürk ve İnönü

Modern devlet ve spor

Güçlü bir devlet için güçlü bir toplum olması gerektiğini bilen modern devletler, spora her zaman önem vermiştir. Modern devlet yapısında Sağlık Bakanlığı’nın harcamalarının düşük olabilmesi için Spor Bakanlığı’nın kusursuz işliyor olması gerekiyor. Günümüzde yaşam modeli, fiziksel sağlığı olumsuz yönde etkileyen ve fiziği güçsüzleştiren bir şekle büründü. Bu nedenle, insanların güçlü kalabilmesi için sporun ve spor alışkanlığının önemli bir rolü var.

Türkiye’de Mustafa Kemal Atatürk, spor ve sporcu hakkında pek çok övgü dolu söz sarf etmiştir. Övgü dolu sözlerin yanı sıra, spora ve sporcuya da destek sağlamıştır. Ancak Türkiye’de spor bilincinin başlangıcı olarak kesinlikle İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni temel olarak kabul edilmeli. İttihat ve Terakki Cemiyeti, 1. Dünya Savaşı ve Balkan Savaşı öngörüsünde bulunarak paramiliter bir toplum yaratmayı hedeflemiştir. “Her Türk asker doğar” mantığını toplumun fiziğini güçlendirme yoluyla hayata geçirmeyi planlamıştır.

Benzer yazı linkleriSpor Tarihi ve Sporda Şiddet

sporun tarihi

1960’larda Denizli’de bir izci kampı

Türkiye’de ilk izci kampı ve İttihat ve Terakki Cemiyeti

İttihat ve Terakki Cemiyeti, spor bilincini topluma aşılayarak sağlıklı bir toplum yaratmayı hedeflemiştir. Sağlıklı bir toplum, o dönemin savaşlarında bir adım önde oluyordu. İzci kampları ilk olarak İttihat ve Terakki döneminde kuruldu. Toplumu sağlıklı yaşam etrafında organize etmek amaçlanmıştır. Osmanlı Devleti’ni ihya edebilmek için İttihat ve Terakki, toplumu fiziksel olarak hem üretime hem savaşa hazır hale getirmeyi amaçladı. Gençleri teşvik amacıyla izci kampları kuruldu. Savaş ve spor her zaman birlikte ele alınmıştır. Spor faaliyetlerinde dostluk ve centilmenlik vurgusu yapılsa da, sporun kökeninde ölümcül bir mücadele yatar. Modern toplum sporu dostluk ve barış amacı ile yürütse de, sporu tetikleyen unsur sağlıklı ve üretmeye uygun bir toplum yaratabilmektir. Antin Yunan kültüründe Olimpiyatlar barışın ve mücadelenin sembolüydü. Ancak olimpiyatlar fiziksel açıdan güçlü ve sağlıklı bir toplum yaratmayı amaçlamaktadır.

Kapitalist toplumda sporun yeri

Endüstri çağına girdiğimizde ve savaşlar şekil değiştirdiğinde sporun da amacı değişikliğe uğradı. Kapitalist ekonomik altyapı toplumun en küçük noktasına dek eriştiğinde, artık toplumun her bireyi üretimde kullanılan bir araç haline geliyor. Üretimde kullanılan bireylerin sağlıksız olması, üretimi sekteye uğratıyor ve üretim maliyetini arttırıyor. Oysa kapitalizm maliyetini azaltmak ve kazancı maksimize etmeyi amaçlar. Modern yaşamda devletin sporu teşvik etmesinde bireyin faydası, devletin ekonomik planları dışında bir önem taşımaz.

Benzer Yazı linkleriŞüpheli terör saldırıları mağdurları Türkiye, Almanya, İngiltere!

sporun tarihi Dr. Nazım

Sporun Tarihi

Türk toplumunda spor, İttihat ve Terakki‘nin kurduğu temeller üzerine inşa edildi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Fenerbahçe, Galatasaray, Karşıyaka, Altay ve Ankaragücü gibi kulüpler İttihat ve Terakki’nin teşviki ve yarattığı spor atmosferi ile kurulmuşlardır. Hatta Fenerbahçe’nin kurucusu Ayetullah Bey‘den sonra Başkan olarak vazife yürüten Doktor Nazım, İttihat ve Terakki’nin önemli bir ismidir. Hatta Mustafa Kemal Paşa’ya suikast (İzmir Suikasti) davasında Doktor Nazım idam cezası almıştır. Doktor Nazım’ın infazı ise gerçekleşmiştir. Dr. Nazım ve Teşkilat-ı Mahsusa ve Kurtuluş Savaşı’nda büyük emek veren Eşref Paşa akrabadır. Nitekim her ikisi de İttihat ve Terakki‘nin sıkı savunucularıdır.

Mustafa Kemal Paşa, Cumhurbaşkanı olduğu dönemde spor kulüplerini ziyaret etmeyi ihmal etmemiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü yangın nedeni ile tahrip edildiğinde, Mustafa Kemal Paşa Fenerbahçe‘ye yaralarını sarabilmesi için bağış yapmıştır.

“Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.” – Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk

Herkes Dergisi Resmi Facebook Sayfası