Tek millet muhafazakarlığı

Tek millet muhafazakarlığı

Tek millet muhafazakarlığı, Anglo-Amerikan paternalist geleneğidir. Tek millet muhafazakarlığının kökeni, 1868 ve 1874-1880 yıllarında İngiltere Başbakanlığı yapan Benjamin Disraeli’ye kadar dayanır. Benjamin Disraeli kimdir? Tek millet muhafazakarlığı özellikleri ve kökeni için Disraeli’nin felsefesine ve paternalizm düşüncesine göz atmak gerekiyor. Tek millet muhafazakarlığı nedir?

Tek millet muhafazakarlığı için paternalizmin öğrenilmesi gerekiyor. Paternalist düşüncenin ardılı olarak algılanabilir. Anglo-Amerikan paternalist bir gelenektir. Bu fikrin temellerinin İngiltere Başbakanı Benjamin Disraeli tarafından atıldığı kabul ediliyor. Benjamin Disraeli kimdir sorusunun yanıtı olarak Disraeli’nin kitapları ortaya konulmalıdır. Ünlü siyasetçi ve düşünürün fikirlerinin geliştiği yer, dünyaca ünlü iki romanı olmuştur. Benjamin Disraeli’nin Sybil romanı, 1845 yılında raflardaki yerini almıştır. Coningsby romanı ise 1844 yılında yayımlanmıştır. Her iki roman da İngiliz Başbakan Disraeli’nin fikirlerinin yayılmasında önemli rol oynamıştır. Tek millet muhafazakarlığı nedir?

Sosyal Liberalizm

Tek millet muhafazakarlığı

Bu fikrin temelleri Kıta Avrupası ve İngiltere’de sanayileşme ile artan sınıfsal ayrılıklara tepki olarak doğmuştur. İngiltere’de sanayi devrimi sonucu olarak ortaya çıkan devrimci görüşlere karşı önlem olmuştur. İktisadi eşitsizlikler nedeni ile Avrupa’da ortaya çıkan iki milletli yapıya önlem olarak algılanmıştır. Zenginler ve Yoksullar olarak toplumun kendisini iki farklı kesim olarak algılaması, İngiltere’de önemli bir tehdit oldu. Disraeli ise İngiltere’nin bölünme ihtimaline vurgu yapmıştır ve önlem olarak paternalist bir uygulama olan tek millet muhafazakarlığı geliştirilmiştir.

İngiltere toplumunda artan sosyal eşitsizlikler, devrim tohumlarının İngiltere’de yeşermesini sağlamıştır. Karl Marx da devrimin İngiltere’de başlayacağını öngörmüştür. Bunun nedeni, İngiltere’deki bu toplumsal çift başlı yapıya sahip olmasıdır. Disareli, İngiliz halkının sosyal eşitsizliği ve sefalaketi kabul etmemesi nedeni ile işçi sınıfının ayaklanmasından kaygı duymuştur.

Cezayir bağımsızlık savaşı ve Cezayir’de Fransa zulmü

Sosyal devlet sorumluluğu

Bu devlet sistemine göre, İngiltere’nin zenginleri yoksul kesimin emeği üzerinden elde ettiği servetin ve imtiyazların diyetini ödemek zorunda. Bugün üzerinden örnek vermek gerekir ise, milyonlarca dolar kazanan bir maden ocağı sahibi ölümlü bir iş kazası sonrasında işçinin ailesine göstermelik yardımın ötesinde ciddi bir destek vermek zorundadır. Sosyal devlet sorumluluğu, ülkedeki zenginlerin sırtına yüklenir. İngiltere üzerinden bir örnek vermek gerekir. İngiltere’de toprak sahibi soylunun, kralın milletle olan ilişkisi gibi köylünün üzerinde baba gibi yani paternal bir sorumluluk yönü vardır. İngiltere, sosyal reform amacı ile sanayicilere sorumluluk yüklemiştir. Kişisel çıkarların milli çıkarların ve birliğin önüne geçemeyeceğini vurgulamıştır. “Tek millet” söylemi bu dönemde gelişmiştir. Tek millet anlayışı kapsamında işçi sınıfının siyasal hakları genişletilmiştir. Hakların genişletilmesinde Disraeli’nin reformlara yaklaşımı önemli rol oynamıştır.

Disraeli’nin paternalist politikaları sonrasında İngiltere’de iktidara gelmek isteyen politikacılar, seçilebilmek için Disraeli’nin politikalarını devam ettirme gereği duymuştur. Hatta Toryizm düşüncesi de Disraeli politikalarının sonucu olarak doğmuştur. Paternalist bir yaklaşım olarak doğan tek millet muhafazakarlığı, zaman içerisinde Toryizm anlayışını doğurmuştur.

Zengin sınıf ve yoksul sınıfın kimliği

Disraeli, pragmatik içgüdü ve sosyal ödev sorumluluğunu kapsayan kökten ve reformcu geleneğe katkıda bulunuyor. Muhafazakar ideoloji üzerinde uzun vadede önemli etkiler yaratmıştır. 20. yüzyıl ve 21. yüzyıl muhafazakar politikacılarının popülist yaklaşımlarında tek millet muhafazakarlığı büyük bir etki yapmıştır. Zengin sınıf ve yoksul sınıfı tek kimlik etrafında toplayabilmek için bir fırsat olarak görülmüştür. Sermaye sahibinin servetinin diyetini ödemesi ve yoksulun durumunun iyileştirilerek sistemin devam ettirilmesini amaçlar.

Yeni yazılardan haberdar olabilmek için Facebook sayfamızı takip ediniz:

Herkes Dergisi Resmi Facebook Sayfası

İlgi çekebilecek yazılar:

Friedrich Nietzsche ve faşizm

İran dış politikası üzerinde Rusya etkisi var mı?

Şüpheli terör saldırıları mağdurları Türkiye, Almanya, İngiltere