Siyaset bilimi ders notları

Siyaset bilimi ders notları

Siyaset bilimi ders notları açısından Yeditepe Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin notları tavsiye edilir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi notları ise Türkçe kaynak olarak öncelikli olarak incelenmelidir. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrencileri için teori ve tarih dersleri özellikle farklı olarak ele alınmalıdır. Siyaset bilimi ders notları pdf olarak elde etmek, o konuyu kavramak için yeterli değildir. Ders notları sabır ve zevk ile çalışılmalıdır.

21. yüzyılda siyaset bilimi ders notları içerik olarak liberalizm içermek zorundadır. Mevcut sistem içerisinde bir öğrencinin pratikte faydalı bilgiler edinmesi için liberal yaklaşımları ayrıntıları ile öğrenmelidir. Modern liberalizm ve modern liberalizmin özellikleriSosyal demokrasi ve TürkiyeTek millet muhafazakarlığı gibi pek çok liberal yaklaşımlar üzerine hazırlanmış yazılar okunmalıdır. Yeditepe Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi öğrencileri not bakımından zengindir. Yeditepe Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi, liberal kaynaklar açısından doyurucudur. Ankara Üniversitesi ise Marksist yaklaşımlar yönünden kuvvetlidir. Liberalizm, Marksizm, realizm ve son yıllarda feminizm, her yönü ile siyaset bilimi öğrencileri tarafından bilinmesi gerekenlerdir. Niccolo Machiavelli, Aristoteles, Socrates, Plato, Comte, Saint Agustine gibi nice filozof, irdelenmelidir. Thomas Hobbes ve Jean Jacques Rousseau gibi filozofların state of nature teorileri okunmalıdır.

Thomas Hobbes ve Jean Jacques Rousseau

Siyaset bilimi öğrencilerinin birinci sınıf bitmeden insana yaklaşımları ve devlet teorilerinin kesinlikle öğrenilmesi gereken bir takım isimler vardır. State of nature nedeni ile Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau ve John Locke en önemli filozoflardır. Ancak bu üç filozofu bilmek kesinlikle yetersizdir.

Plato, Adam Smith, Thomas More, Machiavelli ve Karl Marx ayrıntılı bir şekilde öğrenilmelidir. Siyaset bilimi bölümü içerisinde üzerine koyarak ilerleyebilmek için temeli güçlü tutmak gerekiyor. Aksi halde, uluslararası ilişkilere giriş ve uluslararası ilişkiler teorileri derslerinde hiçbir başarı gösterilemez.

Siyaset bilimi ders notları

Siyaset bilimi ders notları

Siyaset bilimi ders notları

Teori dersleri öğrenilir iken aynı dönemde tarih dersleri de alınacak. Bu nedenle tarih okumaları ihmal edilmemelidir. Türk siyasal tarihi konusunda Prof. Dr. Ahmet Naki Yücekök ve Prof. Dr. Baskın Oran kitapları büyük önem arz ediyor. Ahmet Naki Yücekök’ün Siyaset Sosyolojisi kesinlikle her siyaset bilimi öğrencisinin kütüphanesinde yerini almalıdır.

Türk siyasi tarihi konusunu da geride bıraktıktan sonra 3. ve 4. sınıfta sıkıntı yaşamamak için Avrupa tarihi, Avrupa Birliği, Rusya tarihi ve Orta Doğu toplumlarının tarihsel geçmişi özenle çalışılmalıdır. Türk dış politikası ders notları için Deniz Tansi‘nin çalışmaları okunmalıdır. Baskın Oran’ın Türk Dış Politikası kitabı da önemli bir seçenektir. Ayrıca Rusya tarihi için Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın tercih edilmelidir.

Gerekli olabilecek yazılar:

Avrupa Birliği’nin askeri yapılanmaya dönüşmesi

Türkiye İran ilişkileri

Sosyal Liberalizm

İran dış politikası üzerinde Rusya etkisi var mı?

Türkiye – Rusya – İran Üçgeni

İran ve Suudi Arabistan İlişkisi

Türkiye ve Rusya İlişkileri

Yeni yazılardan haberdar olabilmek için Facebook sayfamızı takip ediniz: Herkes Dergisi Resmi Facebook Sayfası