İttihat ve Terakki

Osmanlı Devleti’nde İttihat ve Terakki

Osmanlı Devleti’nde İttihat ve Terakki Cemiyeti, Jön Türkler sonrasındaki süreci temsil eder. 4. Murat döneminde yükselişe geçen toplum homurdanmalarının sonucu olarak Jön Türkler ortaya çıktı. 4. Murat’ın sigara ve kahvehaneleri yasaklaması da toplumsal ayaklanmalara önlem olarak ortaya koyuldu. Ahalinin kahvelerde toplanarak birbirini etkilemesinin önüne geçilmeye çalışıldı. 1908 yılına gelindiğinde İttihat ve Terakki farklı bir yapıya büründü. Mahmut Ekrem Paşa‘nın Hareket Ordusu, İttihatçılığı kökten değiştirdi. 31 Mart Ayaklanması’nı bastırmak için Selanik’ten yola çıkan ordu, Osmanlı’nın siyasetini değiştirdi. Hatta Türkiye’de ordu ve siyaset ilişkisi içerisinde dahi etkisini sürdürdü. 1876 Anayasası 2. Abdulhamid tarafından askıya alındı ve İttihatçılar yeniden anayasal düzeni sağlamayı hedefliyordu. İttihatçı aydınların hedefi Osmanlı’yı yıkmak değil, çağdaş bir devlet haline getirebilmekti.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğrencisi 4 aydınlık öğrenci tarafından temelleri atılan İttihatçılık, Türk siyasetinin en önemli adımlarından sayılıyor. Jön Türklerin çok uluslu bir yapıya sahip olması, kimlik inşasında etkin kökene dayalı bir sistem olmadığının en önemli göstergelerindendir. 2. Abdulhamid 1876 Anayasası‘nı ilan etme vaadi ile iktidarı aldı. Ancak ilk fırsatta anayasal düzeni askıya aldı. Tanzimatçıların emeği ile ilan edilen 1876 Anayasası, kısa ömürlü oldu. Uzun bir baskı dönemine yerini bıraktı. Jön Türkler ve sonrasında İttihat ve Terakki Cemiyeti, 1876 Anayasası’nı yeniden ilan etmeyi hedefledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nde Yahudiler

İttihat ve Terakki

İttihat ve Terakki

Jön Türkler

Jön Türkler, 2. Abdulhamid’in baskı rejiminde toplantılarını Yenikapı Mevlevihanesi içerisinde gerçekleştiriyordu. 2. Abdulhamid rejimi tarafından toplantılar öğrenilince Yenikapı Mevlevihanesi‘nin kütüphanesi kundaklandı. Jön Türk toplantılarının mevlevihanede gerçekleştiği düşünülür ise tasavvuf dünyasında da özgürlük hareketlerinin destek gördüğü söylenebilir.

Yahudi Cemiyeti ve Türkiye’de Devrimler

İttihat ve Terakki

Cemiyet aşaması ilk önce ele alınmalı. İttihat ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı Devleti’nde ilk örgütlü yapılanmadır. İletişim ağı ve örgüt yapılanması ile Osmanlı Devleti‘nde bir örnek teşkil eder. Cemiyet, Balkan modeli bir yapılanmaya sahiptir. Nitekim, Avrupa ile yakınlığı ve etkileşimi nedeniyle İttihatçıların önemli bir bölümü de Selanik ve Manastır kökenlidir.

İttihat ve Terakki Partisi üyelerinin bir bölümü İttihatçı, bir bölümü CHP’li, bir bölümü Demokrat Partili, bir bölümü ise partisiz olarak öldü. İttihatçı yapılanma siyasetin içerisinde aktif olarak görev almaya Türkiye döneminde de devam attı. Ancak bir bölümü yeni rejime direnç gösterdi. Örneğin Celal Bayar, eski İttihatçılar arasında gösterilir.

İttihat ve Terakki

İttihat ve Terakki

İttihatçılar arasında sadakat büyük bir öneme sahiptir. Hiçbir örgüt üyesinin devlete ve örgüte ihanet etmesine müsade edilmez. Yolsuzluk, örgüt tarafından ihanet olarak algılanır. Yolsuzluklara bulaşan parti üyelerinin infaz görevi, yolsuzluk yapanın en yakın arkadaşı olan parti üyesinin görevidir. İttihatçılar, Fransa’daki komitacılardan da etkilenmiştir.

Machiavelli kimdir? Machiavelli Prens sözleri

İttihatçı vatanseverliği

Parti üyeleri tarafından vatanseverlik önemli bir şarttır. Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecinin farkında olan İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri, Osmanlı’yı yaşatabilmek için alternatifler üretebilme ve meşrutiyeti ilan etmeyi hedefledi. Cemiyet içerisinde yolsuzluk ihanet olarak kabul edildi. İhanet olarak kabul edilmesinde vatanseverlik önemli bir neden oldu.

Osmanlı Devleti’ni birlikte tutmanın yolunun İslamcılık olmadığı inancındaydılar. Kuzey Afrika‘da ve Balkanlar‘da toprak kayıpları İslamcılık ideolojisinin çökmesine neden oldu. Avrupa’da yükselen ulus-devlet düzenini Osmanlı Devleti’ne uyarlayarak vatanseverliği yaratabilmeyi amaçladılar.

Facebook sayfamızı takip ediniz.

Herkes Dergisi Resmi Facebook Sayfası

İlgi çeken kısa yazılar:

Recep ile Nadan – Bölüm 6 / Kumarhane

Sosyal demokrasinin yükselişi

İran’da son şah Muhammed Rıza

George Orwell kitapları! George Orwell Hayvan Çiftliği