Machiavelli kimdir? Machiavelli Prens sözleri

Niccolo Machiavelli, siyaset kuramcısı, tarihçi, yazar ve devlet adamı olarak tanınıyor. Machiavelli realizm akımı öncüsü olarak kabul ediliyor. Machiavelli Floransa kenti yönetimi için bilinen tüm dünyayı tarihsel açıdan ele aldı. Niccolo Machiavelli Prens ile siyaset dünyasında büyük bir etki yaratmıştır. Bu eser Hükümdar ismi ile de biliniyor. Machiavelli eserleri, Prens, Söylevler ve Floransa Tarihi isimleri ile biliniyor. Söylevler kitabı, Konuşmalar ismi ile de biliniyor. İtalya’da Rönesans etkisi de hissediliyor. Floransalı ünlü yazarın en önemli eseri Prens’tir. Peki Niccolo Machiavelli kimdir? Niccolo Machiavelli hayatı nasıldı?

İtalyan yazar Machiavelli Floransa’da dünyaya gelmiştir. O dönemde İtalya siyasi birliği sağlanmadığı için İtalyalı denilemez. O dönemde İtalya’dakiler kendi kimliklerini tanımlarken kent devletlerini kimlik olarak benimsemişlerdi. Medici ailesi için de aynı durum geçerlidir. İtalya’da Rönesans etkisi de Medici ailesi sayesinde yayılabilmiştir. Medici ailesi, maddi ve manevi yoğun bir destek göstermiştir. O dönemde soyluların sanata ve felsefeye oldukça büyük bir desteği olmuştur. İtalyan düşünür, 1469’da dünyaya gelmiştir. Kendisinin yaşadığı dönemde Osmanlı Devleti’nin nefesi tüm Avrupa’da hissediliyordu. Osmanlı Devleti’nin en görkemli dönemlerinde yaşamıştır.

Machiavelli Prens

İtalyan yazarın en önemli eseri olarak Prens gösteriliyor. Prens’in temel amacı, Floransa’nın işgallerden kurtulması ve İtalya’nın tek bir egemen güç altında toplanabilmesidir. Prens kitabında güçlü bir yönetim kurabilmek için olması gerekenleri ve olmaması gerekenleri açıklamıştır. Ünlü düşünürün bu kitabı bu düşünce etrafında dönmektedir. Bir ülke nasıl güçlü olabilir sorusuna yanıt aramıştır. Nitekim, Machiavelli’nin bulduğu seçeneklerin büyük bölümü bugün dahi geçerliliğini koruyor. Machiavelli’nin Prens kitabı, birçok liberal ve romantik tarafından ahlaki normlardan yoksun olmak ile suçlanıyor.

Machiavelli

Machiavelli

Floransalı düşünür, egemenlik, askeri güç, ruhban sınıfı, bağımsızlık, devlet ve birey ilişkisi ve devlet, birey ve özgürlük arasındaki ilişkiyi de ele alır. Siyaset Bilimi öğrencileri için 1. sınıfta mutlaka okunması gereken kitaplar arasındadır.

Yazarın bu kitabı aynı zamanda İtalya’nın barbar kavimlerin elinden kurtarılması için siyasetçilere açılan bir kapıdır. Siyasetçilerin bir çözüm bulabilmesi için yapılmış muazzam bir danışmanlık hizmetidir. İtalya’nın siyasi birliği, Machiavelli’nin de etkisi ile sağlanmıştır.

Machiavelli’nin Osmanlı yorumu

Floransalı yazar, Osmanlı Devleti’nin yükselişini Avrupa için uzun vadede kaygılandırıcı olmadığını belirtmiştir. Osmanlı Devleti’nin güçlü ordusunun olmasını ve ordunun Osmanlı’nın merkezinde bulunmasını, Osmanlı Devleti’nin uzun vadede aleyhine bir unsur olarak değerlendirmiştir. Osmanlı Devleti’nin ve ardıllarının bu nedenle asker siyaset ilişkisinde sıkıntı yaşayacağını belirtmiştir. Hatta Osmanlı’da ve ardıl devletlerinde askeri darbe geleneği üzerine durmuştur. Nitekim, Floransalı dahi yazarın tespit ettiği gibi olmuştur. Osmanlı Devleti ve ardılı Türkiye, askeri darbelerden kafasını kaldıramamıştır.

Osmanlı Devleti’nin sorunlarını henüz Osmanlı Devleti’nin en görkemli dönemlerinde tespit etmeyi başardı. Osmanlı Devleti’nin sonu ise kendisinin öngördüğü şekilde oldu. Osmanlı’nın menfaatine gibi görünen askeri yapısının aslında Osmanlı yönetiminin kanayan yarası olduğunu vurguladı. Osmanlı Devleti’nde askerin siyasete müdahalesi, Floransa’da Avrupa devletlerinin lehine algılandı.

Machiavelli Prens sözleri

Eğer felaketin gelmesini beklersen, hastalık ilerlemiş ve tedavi olanağı ortadan kalkmış olacağı için alacağın önlemler yeterli olmayacaktır. (Prens: sayfa 10)

Birinin güçlenmesine omuz veren bir diğer kişi, kendi sonunu hazırlar; çünkü o güç, o kişi tarafından ya kurnazlıkla ya da zorla sağlanmıştır; güç kazanan kişi bu iki seçeneğe de kuşku ile bakmalıdır. (Prens: sayfa 15)

Yurttaşlarını öldürtmenin, dostlara ihanet etmenin, acımasız, inançsız ve dinsiz olmanın adı erdem değildir. Tüm bunlar insana hükümdarlık kazandırabilir ama san kazandırmaz. (Prens: sayfa 33)

Hükümdarı nefret edilecek biri yapan aç gözlü olması ve uyruğunun malına ve ırzına göz koymasıdır. Bundan kaçınmalıdır. Genellikle şereflerine ve malına, mülküne dokunmadığın sürece insanlar mutlu yaşarlar. (Prens: sayfa 69)

Sultanın, her şeyin ötesinde, askerleri öne çıkarması ve onlarla barış içinde yaşaması gerekiyor. (Prens: sayfa 79)

Floransalı düşünür, kitapları ile uluslararası ilişkiler teorilerinde realizm akımının öncüsü olmayı başarmıştır. Ünlü filozof Plato yani Eflatun‘un idealizm anlayışına karşı çıkmıştır. İdealler yerine gerçekler üzerine çalışmak gerektiğini vurgulamıştır. Güzel bir kadın tablosu çizilebileceğini ve bu tablodaki kadının en güzel kadın olabileceğini ama gerçeği değiştirmeyeceğini vurgulamıştır. Realizm akımı içerisinde askeri güç kavramını sık sık vurgulamış ve dönemin Floransalı yöneticilerine danışmanlık yapmıştır.

Yeni yazılardan haberdar olabilmek için Facebook sayfamızı takip ediniz:

Herkes Dergisi Resmi Facebook Sayfası

Kısa yazılar

Fatih-Harbiye romanında Doğu-Batı Meselesi

İran dış politikası üzerinde Rusya etkisi var mı?

Cezayir bağımsızlık savaşı ve Cezayir’de Fransa zulmü

Türkiye İran ilişkileri

Sporun tarihi ve Türkiye’de spor kültürü

Avrupa Birliği’nin askeri yapılanmaya dönüşmesi

Şüpheli terör saldırıları mağdurları Türkiye, Almanya, İngiltere!

Sıradaki Tehlike: Mezhep Çatışması