Leviathan devlet

Leviathan devlet ve özellikleri

Devlet nedir sorusunun yanıtı sonrasında devlet türleri ele alınır. Devlet çeşitleri arasında en dikkat çekici olanlarından birisi de Leviathan devlet göze çarpıyor. Leviathan devlet özellikleri bakımından Thomas Hobbes esintisi içeriyor. Ancak Leviathan devlet dendiğinde modern siyaset içerisinde yeni sağ öne çıkıyor. Özellikle yeni sağ ideolojisinin neo-liberal kolu iktisadi ve sosyal hayatta, bireysel özgürlüğü ve ekonomik güvenliği tehdit eden asalak bir aygıt olarak tanımlıyor. Bu nedenle, neo-liberal yeni sağ farklılık gösteriyor. Peki Leviathan devlet nedir? Leviathan devlet özellikleri nelerdir?

Devlet tanımının peşinden gidilen devlet nedir sorusunun ardından devlet çeşitleri ortaya konulur. Devleti tanımlayabilmek adına siyaset bilimciler devletleri sınıflandırmaya çalışmıştır. Leviathan devlet özellikleri bakımından liberal bir kökene sahiptir. Thomas Hobbes’un devlet algılayışından esinlenilmiştir. Modern siyaset bilimi içerisinde Leviathan devlet yeni sağ ideolojisi şemsiyesi altında varlık gösteriyor. Leviathan devlet nedir?

Yeni otoriteryanizm ve Latin Amerika

Leviathan devlet

Bu devlet kavrayışı Thomas Hobbes‘un kendi kendisine hizmet eden, genilemeye ve büyümeye niyetli bir canavar tanımlamasının üzerine inşa edilmiştir. Leviathan devlet özellikleri bakımından Thomas Hobbes etkisi gösterir ve bu yönde devlet imajı çizer. Modern siyaset içerisinde yeni sağ ideolojisinin bir yaklaşımı olarak kabul ediliyor. Köken olarak klasik liberalizm olarak kabul görüyor. Bu devlet türü, özelde ise bireyciliğin radikal bir şeklini temsil ediyor. Yeni sağ ideolojinin neo-liberal kanadı bu devlet türünü eleştiriyor ve kabul etmiyor.

Leviathan devlet

Leviathan devlet

Devletin sürekli büyümesi ve kendi çıkarlarını gözetmesi üzerine kurulan devlet, neo-liberal kesimin eleştirdiği bir devlettir. Yeni sağ düşünürleri, 20. yüzyıldaki devlet müdahaleci görüşlerin, toplumun ekonomik ve sosyal güvenlik arzusundan veya sınıf gerilimini hafifletmeyi hedefleyen kapitalizmin ihtiyaçlarından bahsetmez. Aksine devletin kendi iç dinamiklerinde devlet müdahalesinin sebeplerini arar. Türkiye açısından bakılır ise bürokrasi egemenliği ve bürokrasiyi ele geçiren devlet devlet tanımlamasından bahsedilebilir.

Bireyci anarşizm ve John Locke

Yeni sağ yaklaşımları

Yeni sağ teorisyenleri, devlet müdahalesini devletin genişlemeci dürtüsü, arz-yanlısı ve talep-yanlısı baskı unsurları ile ilişkili der. Yeni sağ, seçimli demokrasinin siyasetçiler arasında bir yarış ortamı yarattığını belirtiyor. Bu nedenle, devlet yönetiminin bir açık arttırmaya ve devletin masraflarının artmasına neden olduğunu iddia eder. Seçimli demokrasideki bu yarışın ekonomiyi olumsuz etkilediğini savunuyorlar.

Leviathan devlet

Leviathan devlet

Yeni sağ düşünürleri, arz-yanlısı baskılar ve devlet içerisindeki bürokrasinin ilişkisinden dem vuruyor. Devlet bürokrasisinin personellerinin kişisel çıkarları ve ilişkileri üzerinden devletin arz-yanlısı politikalarını açıklıyor. Yeni sağ teorisyenleri bireyler rasyonel öz çıkarları ile hareket ettiği için bürokrasinin ve yürütme erkinin arz-yanlısı popülizme kaçan politikalar yürüttüğünü iddia ediyor.

Sosyal liberalizm ve Sosyal Darwinizm mücadelesi

Devlet ve bütçe hazırlama

William Niskanen, 1971 yılında ABD Kongresi üzerinden örnek verdi. Amerika Birleşik Devletleri’nde ve diğer devletlerde yasama organının bütçe denetiminde zayıf olduğunu savundu. ABD’de bütçe hazırlama sürecinde büyük ölçüde hükümet yetkilileri ve üst düzey bürokratların siyasal ve ekonomik çıkarları doğrultusunda çalışmalar yapıldığını iddia etti. William Niskanen‘in yaklaşımı, hükümetin bürokrasi etkisi ve baskısı altında olduğu tezini güçlendirdi. Devlet ve bürokrasi etkisine vurgu bakımından Marksist devlet ile benzerlik gösteriyor.

Leviathan devlet

Leviathan devlet

Marksist devlet özellikleri ile benzerlik göstermesine rağmen devlet baskısının hizmet ettiği çıkarlar bakımında farklılık gösteriyor. Marksist devlet teorileri, yurttaş çıkarı üzerine inşa ediliyor. Ancak bu devlet yaklaşımında öncelik yurttaş çıkarları değildir. Marksistler devletin sınıf ve diğer toplumsal çıkarları savunduğunu iddia ediyor. Leviathan devlet modeli ise yeni sağ devleti olduğu için kendi çıkarlarını izleyerek yurttaştan bağımsız ele alınıyor.

Facebook sayfamızı takip ediniz.

Herkes Dergisi Resmi Facebook Sayfası

İlgi çeken kısa yazılar:

Pablo Escobar ve Kolombiya

Hey taksi!

Penisli Yargı ve Hakim Olamayan Avukatlar

Kürdistan mı tehlike yoksa Kürdistan hayali mi

Recep ile Nadan – 15 Temmuz Özel

Kadınlar… yeter ki anlayın onları be kardeşim…