Kürdistan

Kürdistan mı tehlike yoksa Kürdistan hayali mi

Türkiye’nin iç ve dış politikası içerisinde Kürt Sorunu önemli bir unsur olarak göze çarpıyor. Türkiye’nin Kıbrıs Sorunu‘nda dahi göstermediği hassasiyeti Kürdistan konusunda görebiliyoruz. Türkiye’nin Kürdistan kaygısı, Osmanlı Devleti‘nin yok oluşunun ilanı ile başladı. Osmanlı’nın yok olacağı 1914’ten belliydi. Elbette İngiltere de, Kürt halkları da bunu fark etmişti. İttihat ve Terakki Partisi de bunun farkındaydı. Nitekim partinin ve öncesinde cemiyetin de tüm gayesi Osmanlı Devleti‘ni yaşatacak politikalar üretmekti. Türkiye için felaket Kürdistan mı yoksa Kürdistan hayali veya korkusu ile yaşamak mı olacaktır?

Türkiye iç politika üretirken en önemli etkeni Kürt Sorunu oluyor. Hatta Türkiye’nin dış politikası ve diplomatik sorunları da Türkiye’nin Kürdistan korkusu kaynaklı yaşanıyor. Özellikle Türkiye’nin Almanya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini Kürt Sorunu büyük ölçüde etkiliyor. Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecinden bu yana Türk siyasetinde Kürt Sorunu önemli bir yer tutuyor. Kimi tarihçiler ise Kürt Sorunu’nda İttihat ve Terakki Partisi politikalarının önemli bir yer tuttuğunu iddia ediyor. Peki Türkiye için en büyük felaket Orta Doğu’da kurulacak bir Kürdistan mı yoksa Kürdistan hayali ile yaşayan vatandaşlar mı?

Brezilya’da sömürgecilik ile savaşa hazırlık süreci

Kürdistan mı yoksa hayali mi felaket

Türkiye zaman zaman Kürt devleti tehlikesine karşı demokratik yollardan vazgeçme eşiğine dahi yaklaşıyor. Toprak bütünlüğü açısından bakıldığı zaman devlet refleksi olarak görülebilir. Akılcı hamlelerden ziyade, duygusal önlem çabaları öne çıkıyor. Örneğin, bağımsız bir Kürt devleti tehlikesinden sıyrılabilmenin yolu, demokratikleşmek ve devlet yapısında değişiklikten geçiyor. Devlet ve vatandaşlar arasındaki ilişkiyi ve bağı tanımlarken dikkat etmek gerekiyor. Milliyetçilik veya etnik siyaset devlet varlığında önemli bir etken. Ancak milliyetçilik, Türk kimliği etrafında birleşilmesinin yanı sıra azınık sorununu da beraberinde getirecek. Neredeyse her devlet benzer sıkıntılar yaşıyor. Kimlik sorunu, modern devletlerin olağan sıkıntıları arasında yer alıyor. Milliyetçilik, Kürt milliyetçiliğini ve Kürt birlikteliğini de doğuracaktır. Türkiye özellikle Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde Kürt halkına karşı kaygılar yaşadı ve yaşıyor.

Bireyci anarşizm ve John Locke

Kürdistan

Kürdistan

Orta Doğu’da Kürt Devleti

Türkiye, Kürt devletine karşı Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Fransa’ya karşı mücadele veriyor. Suriye ve Irak’ta bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasına Türkiye karşı çıkıyor. Bakıldığı zaman Türkiye’nin Güney sınır komşusunun değişmesinden öte bir durum yok. Ancak Türkiye, Güney sınırında kurulan Kürt devletinin Türkiye’deki Kürtler için de çekim merkezi olabileceğini düşünüyor. İşte bu Kürdistan korkusu, Türkiye’nin Kürt vatandaşlarına şüphe ile bakmasına neden oluyor. Türkiye’de vatandaşların kökenlerini sorun haline getiriyor. Türkiye’de devlet ve Kürt vatandaşlar arasında karşılıklı güvenin oluşması gerekiyor. Karşılıklı güvensizlik, Kürdistan’ın kurulmasından daha tehlikeli.

Anarşizm ve liberalizm farkları

Devlet ve vatandaşın karşılıklı güvensizliği

Irak’ın kuzey bölümünde kurulacak olan Kürt devleti, Türkiye’yi kaygılandırıyor. Suriye’nin kuzey bölümünde kurulmasından kaygılanılan Kürt devleti, Türkiye ve vatandaşları arasında güven sorununa neden oluyor. Türkiye, tüm vatandaşlarına ve sadakatine güvenmek zorunda. Türkiye en çok da kendisine ve tüm vatandaşlarına yettiğine güvenmek zorunda. Suriye ve Irak‘ta kurulacak yeni iki devlete karşı, Türkiye’nin yeniden kendisini şekillendirmesi gerekiyor. Güney sınırındaki değişim kaçınılmaz olur ise Türkiye bu süreci en az hasar ile atlatmak için mücadele vermek zorunda. Aksi halde, Türkiye’de yaşayan Kürt vatandaşlar ile gönül bağı kopabilir.

Sosyal demokrasinin yükselişi

Olası Kürt devleti sonrası için senaryolar geliştirilmeli

Türkiye’nin Kürt devletinin kurulma ihtimaline karşı farklı senaryolar üzerine politikalar üretmesi gerekiyor. Türkiye’de Türk vatandaşlar ve Kürt vatandaşlar tüm senaryolara düşünce olarak hazırlanmalı. Türkiye’de devletin entellektüel camiada da iktidar olması gerekiyor. Türkiye’nin liberal bir ülke olmadığı gerçeğini de ortaya koymak gerekiyor. Türkiye liberal bir ülke değil ve devlet müdahalesi vatandaş için de olağan görülüyor. Sermaye ve medya Türkiye’de devlet kontrolünde faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye’nin bu gücü Kürt sorunu içerisinde doğru bir şekilde kullanması gerekiyor. Kürt sorununun çözümü için gözü kara İçişleri Bakanı’ndan ziyade, Türkiye’nin en iyi sosyologları ile yola devam etmek gerekiyor. Kürt sorununu çözebilmek adına akademik bir yönetim gerekiyor.

Klasik muhafazakarlık ve özellikleri

Kürdistan

Kürdistan

Sosyolog ve İçişleri Bakanı

İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü ve güvenlik amiri olarak görülmemeli. Türkiye’nin toplumsal tüm faaliyetlerinin izin ve yönlendirilmesi ile sorumludur. Örneğin, olası bir halk ayaklanmasında sosyolojik bir derinliğe sahip bir İçişleri Bakanı, olayları büyümeden yatıştırabilir. Türkiye’nin olumsuz senaryolara karşı yeterli önlemleri almaması, vatandaşın travma yaşamasına neden oluyor. Elbette vatandaşın yaşadığı travmalar, politika üretim sürecini de derinden etkiliyor.

Suriye ve Katar üzerinde İran etkisi

Kürt devleti komşumuz mu bağrımızdan kopan bir devlet mi

Türkiye gelecekte güney sınırında kurulacak olan iki veya birleşik büyük bir Kürdistan için politik, ekonomik ve ideolojik hazırlıklarını yapmalı. Bu hazırlıkları yapmaması halinde Türkiye için Kürdistan korkusu yersiz olacaktır. Ancak Türkiye’nin güney sınırında kurulacak olan Kürdistan’a hazırlık yapmaması halinde, bağrımızdan kopan Kürt devleti, tüm Türkiye için büyük bir travma ve bir acı olarak hafızalarda yer edecektir. Türkiye bu felaket senaryosunun yaşanmaması için toplumsal barışı ve devlet-vatandaş güvenini sağlaması gerekiyor. Üzerinden 100 sene geçmesine rağmen hala Balkan türküleri ile Selanik’i kaybedişimizi andığımız gibi, Diyarbakır’a da türküler yakmak zorunda kalmamalıyız.

Türk Yahudiliği ve Kemalizm

Kürdistan

Kürdistan

Ayrılık mı ayrılmak isteyen vatandaş mı

Türkiye sorunu doğru tahlil etmek zorundadır. Güney sınırında kurulacak olan yeni devletlerin çekim merkezi haline gelmesine engel olmak için ideolojik olarak tazelenmeye ihtiyaç duyuyor. Türkiye toprak ve gönül bütünlüğünü sağlayabilmek ve koruyabilmek için yeniliklere ihtiyaç duyacak. Ayrılık yeni bir başlangıç getirebilir ve belki de büyük bir felaket olur. Ayrılıkta bilirsin ki yeni bir Türkiye olacak. Ancak ayrılık korkusu ile Türkiye’nin yaşaması, her gün gerilim ve belirsizlik doğurur. Türkiye’nin kimliğini tazeleyerek Kürt sorununu ortadan kaldırması gerekiyor. Güney Doğu ve Doğu Anadolu’da istikrar, Türkiye’nin genelinde istikrar demektir. Türkiye’nin PKK ile mücadele kadar, ayrılmayı isteyen pasif vatandaşlar ile gönül bağı için girişimlerde bulunması gerekiyor.

Facebook sayfamızı takip ediniz.

Herkes Dergisi Resmi Facebook Sayfası

İlgi çekebilecek kısa yazılar:

Hey taksi!

Sosyal liberalizm ve Sosyal Darwinizm mücadelesi

Evimizdeki Konsomatris