Karlofça Anlaşması

Karlofça Anlaşması önemi ve sonuçları

Osmanlı Devleti, 1699 tarihine dek toprak kaybetmeden Doğu Avrupa’da varlığını sürdürdü. Kuzey Afrika veya Anadolu’da da herhangi bir toprak kaybı yaşanmadı. Karlofça Anlaşması, Osmanlı’nın toprak kaybettiği ilk anlaşma oldu. Uzun süren 2. Viyana Kuşatması sonucunda imzalanan bir anlaşmadır. Karlofça Anlaşması önemi ve sonuçları nelerdir? Karlofça Anlaşması ne zaman imzalandı?

Osmanlı Devleti kurulduğu tarihten itibaren kaybetmeyen ve diri bir devlet görüntüsü çizdi. 2. Viyana Kuşatması‘nın başarısız olması ve sonrasında Avrupa’da ittifak ordusunun Osmanlı’yı bozguna uğratması sonucu, anlaşma imzalandı. Karlofça Anlaşması önemi ve sonuçları bakımından Osmanlı Devleti açısından kritik bir öneme sahiptir. Karlofça Anlaşması ne zaman imzalandı? Bu anlaşma, Osmanlı’nın toprak kaybettiği ilk anlaşma oldu. Osmanlı’nın kaybettiği ilk savaş, Avrupa’daki yenilmez Türk imajını yerle bir etti.

Çaldıran Savaşı önemi ve sonuçları

Karlofça Anlaşması

Osmanlı Devleti, Avrupa ittifakına karşı büyük bir yenilgi yaşadı. Osmanlı’nın yaşadığı yenilgi sonrasında masaya eli zayıf oturdu. Karlofça Anlaşması, 1699 yılında imzalandı. Bu Anlaşmayla birlikte Osmanlı büyük ölçüde toprak kayıpları yaşadı. Psikolojik açıdan da Avrupa ülkelerinin Osmanlı’ya karşı korkuları yerle yeksan oldu. Sremski Karlovci‘de imzalanan anlaşma sonrasında Osmanlı Devleti 232 sene boyunca savunma halinde varlığını devam ettirebildi.

Karlofça Anlaşması

Karlofça Anlaşması

16 sene süren savaş, Osmanlı’yı yıprattı. Osmanlı Devleti’nde felaket seneleri olarak görülüyor. 16 senenin sonunda büyük kayıplar veren Osmanlı Devleti, anlaşma yapmak zorunda kaldı. Rus ordusunun savaş esnasında Edirne’ye kadar ilerlemesi, Osmanlı Devleti’ni toprak kayıplarını kabul etmeye zorladı.

Tımarlı Sipahi sistemi ve toprak düzeni

Karlofça Anlaşması önemi

Osmanlı Devleti’nin 16 sene süren savaşın sonunda barış anlaşmasında toprak kayıplarını kabul etmesi, yeni bir dönemi başlattı. O tarihten itibaren Osmanlı Devleti savunma savaşları verdi. 1299 tarihinden bu yana hücum savaşları veren devlet, yıkılacağı tarihe dek savunma yapmak zorunda kaldı. Karlofça Anlaşması önemi bakımından tarihin seyrini değiştiren bir anlaşma oldu. Osmanlı Devleti, fetih politikaları yerine toprak kaybetmemek üzerine kurulu bir düzen yarattı.

Karlofça Anlaşması

Karlofça Anlaşması

Osmanlı Devleti’nin Celali İsyanları ve Tımarlı Sipahi sistemi ile bozulan toplumsal ve siyasal yapısı, uzun bir süre toprak ve savaş kaybı yaşamadan varlığına devam etti. Anlaşma sonrasında Osmanlı Devleti, Macaristan’daki topraklarını kaybetti. Osmanlı’nın toprak kaybı sonrasında Orta Avrupa’da Osmanlı etkisi ortadan kalktı. Doğu Avrupa’da 232 sene boyunca Osmanlı savunma pozisyonunda savaşlar verdi.

Osmanlı dış politikası açısından dönüm noktası olarak kabul edilen bu savaş, devletin vizyon ve misyonunu etkiledi. Kanuni Sultan Süleyman dönemi politikalarına dönmek gibi bir seçeneğin geçerli olmadığı açık bir şekilde ortaya çıktı. Ayrıca bu anlaşma, Osmanlı Devleti’nin Latin alfabesi ile imzaladığı ilk anlaşma oldu. Alfabe konusunda Avrupa’nın dayattığını kabul etmek zorunda kalması, Osmanlı ağırlığının yok olmasının ilanı olarak kabul edildi.

Osmanlı’da okuma yazma oranı

Karlofça Anlaşması sonuçları

Karlofça Anlaşması sonuçları, Osmanlı Devleti’nin dış politika anlayışını etkiledi. Yayılmacı bir konum alan devlet, savunma politikaları uygulamaya başladı. Osmanlı Devleti, 16 sene süren zorlu bir savaş sonrasında iktisadi ve idari açıdan büyük sorunlar yaşadı. Devlet yapısında kalıcı sorunlara zemin oluştu. Orta Avrupa’da Osmanlı etkinliği sona erdi. Macaristan’daki toprak kaybı sonrasında Avrupa devletleri, Osmanlı’yı toprak kazanılacak zayıf bir devlet olarak tahlil etmeye başladı. Savaş sonuçlandığında akınlar durduğu için Kırım Hanlığı büyük bir yara aldı. Kırım’da Türk egemenliği da sıkıntıya girdi. Kırım’da ve Karadeniz’de Rus etkinliği arttı.

Karlofça Anlaşması

Karlofça Anlaşması

Osmanlı’nın Doğu Avrupa’da egemenlik sorunları baş gösterdi. Orta Avrupa’da Osmanlı’nın çekilmek zorunda kalması, Doğu Avrupa’da milliyetçi akımların ortaya çıkmasında etkili oldu. Uzun süren savaşın kaybedilmesi, ekonomik ve siyasi açıdan zaafiyet yarattı. Bu zaafiyetler nedeni ile Celali İsyanları’nda önemli artış görüldü.

Facebook sayfamızı takip ediniz

Herkes Dergisi Resmi Facebook Sayfası

İlgi çeken kısa yazılar:

Avrupa Birliği üyesi ülkeler

Osmanlı’da derin devlet

Osmanlı Devleti

Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun!

Türkiye NATO’ya ne zaman girdi?

Dünyanın en güzel camisi(1876 tarihli metin)

İttihat ve Terakki Partisi ve tarım

Osmanlı Devleti’nde İttihat ve Terakki

Hintlilerin ve Parsilerin ölü gömme gelenekleri

Bireyci anarşizm ve John Locke

İlgi çeken öyküler:

Zamana yolculuk

Kirli Melek

Recep ile Nadan

Kurtuluş