Faşizmin doktrini

Faşizmin doktrini ve faşist ideolojinin doğuşu

Faşist ideolojinin doğuşu, temelsiz bir iktidar hareketi olarak algılanmamalıdır. Faşizm, toplumsal ve siyasal altyapısı olan bir zehirdir. Toplumu bir organ olarak düşünürsek, faşizm ise bu organın ürettiği zehirli ve yok edici bir sıvı salgılanması olarak algılanabilir. İtalya’da faşist ideoloji fiilen iktidara gelmiş olabilir. Ancak faşizmin ideolojik temellerinin atıldığı yer İtalya değildir. Ne İtalya, ne de Almanya faşizmin doğduğu topraklar değildir. Peki faşizm nedir? Faşist ideoloji nerede doğdu? Faşist ideolojinin doğuşu nasıl oldu, faşizmin doğuşu ve faşizmin doktrini gibi konulara açıklık getireceğiz.

Faşist ideolojinin doğuşu, Batı Avrupa’nın siyasal atmosferinin ve düşünsel ortamının yarattığı bir sancı ile olmuştur. Faşizmin siyasal ve toplumsal bir altyapısı vardır. Faşizmin doktrini ele alındığında diğer ideolojilerden farklı yönlere sahiptir. Faşist ideoloji, 20. yüzyılda ortaya çıkan tek ideolojidir. Liberalizm ve Marksist sosyalizm arasında üçüncü bir tercih olarak ortaya çıkmıştır. Teknolojik ve entellektüel birikimin 20. yüzyılda ortaya çıkardığı ideolojidir. Faşizmin doktrini, faşizmin yerelleştirilmesini sağlamıştır. Faşizmin doğuşu, Fransa’da yaşanmıştır. Faşist ideoloji, zihinlerde yok olmamıştır. Faşizm, savaşı kaybettiği için sessizliğe bürünen ve bir sonraki uygun zamanı bekleyecek bir ideolojidir. Faşizm nedir sorusunu yanıtlarken insan doğası ve ideolojiler arası ilişkileri ele almak gerekiyor.

Giovanni Gentile ve Benito Mussolini‘nin ortak eseri Faşizmin Doktrini, faşizmin yalnızca İtalyan toplumuna uygun versiyonudur. Faşist ideoloji, iki dünya savaşında yaşanan bir parantez olarak ele alınamaz. Faşizm, korkunç bir ölüm kadar  gerçek ve devamlılığı olan bir zehirdir. 1. Dünya Savaşı sonrasında özgürlük bilincinin çöküşü olarak ele alınmalıdır. Tıpkı IŞİD ve benzeri terör örgütlerinin toplumsal altyapısı olduğu gibi, faşist ideolojinin de toplumsal bir altyapısı vardır. Toplumu bir organ olarak ele alırsak, faşizm bu organın zehirli bir salgısıdır. İnsanın doğasında var olan kötülükleri dışa vurulmuş halidir. Thomas Hobbes‘in insan doğasına ilişkin yorumlarını haklı çıkartacak derecede kötü sonuçlar ortaya çıktı.

Sosyal demokrasi ve Türkiye

Faşizmin doktrini

Friedrich Meinecke ve Gerhard Ritter, faşist ideolojiyi iki dünya savaşına özgü Makyavelist bir hareket olarak anlatıyor. Ancak Faşizmin doktrini, Mussolini öncesine dayanır. Faşist ideoloji, Fransa’da temelleri atılan bir ideolojidir. Faşist ideoloji, Ernst Nolte‘un iddia ettiği gibi Marksist ideoloji içerisinden çıkan anti bir ideoloji değildir. Faşizmin tepkisel bir yanı vardır ama yalnızca salt bir tepki olarak ele almak, faşizmi ciddiye almamaktır. Faşizm konusunda, liberaller Marksist ideolojide kök arar. Marksistler ise kapitalizmin çökmesinin yarattığı toplumsal sancılar olarak algılamak ister.

Daima eksiksiz bir entelektüel otonomiye sahip politik ve kültürel bir olgu olan faşizmin gelişiminde ideolojinin gerçek önemini yeniden göstermeye yönelir. Politik ve kültürel bir olgu olmasını söylemek, faşizmi şirin göstermek değildir, bu bir hakikattir. Her ideoloji, kültür ile politikanın etkileşimidir.

Faşist ideolojinin doğuşu

Entegral milliyetçiliğin ve devrimci sağın Fransa’sı faşizmin kökenidir. Fransa, faşizmin köklerinden olan ilk adımın da doğuşuna zemin olmuştur. Sorelci devrimci revizyonizm de Fransa’da doğmuştur. Fransa’da entelektüel açıdan ortaya çıkan faşist ideoloji, İtalya’da toplumsal ve politik bir zemin bulmayı başarmıştır. Bu nedenle, Fransa’da doğan faşizm, İtalya’da bedene bürünmüştür.

Friedrich Nietzsche ve faşizm

Faşizm ve ırkçılık

Irkçılık, faşizmin var olması için gereken koşullardan değildir. Ancak faşist eklentizme dahil olan unsurlardan birisidir. Faşizm ve Nazizm bir bütün olarak ele alınamayacak ideolojilerdir. Her iki rejim de totaliterizmi esas alır. Ancak her iki rejimin de ırk ayrımcılığı konusunda aynı değildir. Milano‘da karakola düşen bir Yahudi’nin can güvenliği, Vichy hükümetine ait bir karakoldaki Yahudi’nin yaşayacağı tehlikeden daha azdır. Fransa’da ve diğer ülkelerde baş gösteren ırkçılık ile İtalya faşizmi arasında farklar vardır. İtalya’daki rejimde her türlü farklılıklar hedef gözetiliyor. Fransa ve Almanya’daki faşist ideolojiler ise ırksal ayrılıkları daha fazla gözetiyorlar.

Faşizmin doktrini

Faşizmin doktrini

Irkçılık o dönemde tüm ideolojilerde kendisine bir şekilde yer alabiliyordu. Faşist ideolojiye özgü bir olgu değildir. Faşizmin doğuşu, liberalizm, Marksizm, pozitivizm ve demokrasiye karşı bir tepki olarak kendisine siyasal ve toplumsal bir zemin bulmuştur.

Faşist ideoloji için organik milliyetçilik ve Marksizmin anti-materyalist revizyonunun sentezi denilebilir. Faşizm sadece demokrasiyi reddetmekle yetinmez. Aynı zamanda demokrasinin tüm felsefi ilkelerini reddeder. Faşizm, 20. yüzyılda insanoğlunun öfke ve tepki reflekslerini yönlendirerek ortaya çıkartılmış bir ideolojidir. İdeolojik açıdan bakmazsak 21. yüzyılın başında ise El-Kaide ve IŞİD tarzı terör örgütleri de öfke ve nefret üzerine ideolojik bir altyapı yaratmıştır.

İran dış politikası üzerinde Rusya etkisi var mı?

Herkes Dergisi Resmi Facebook Sayfası

Sporun tarihi ve Türkiye’de spor kültürü