Hüseyin Rahmi Gürpınar Gulyabani romanı

Hüseyin Rahmi Gürpınar Gulyabani

Gulyabani Romanı

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Gulyabani adlı romanında, batıl inançlar konusu ele alınmaktadır. Bu eser Gürpınar’ın on ikinci romanıdır. Yazar romanın ana karakterlerinden olan Muhsine ve onun etrafında gelişen olaylar üzerine kurgusunu tasarlar. Ruşen, Şefika, Çeşmifelek, Bekir, Hasan, Şevki romanın diğer karakterlerindendir. Muhsine, Şefika Hanım, Ruşen ve Çeşmifelek roman kurgusu içerisinde batıl inançları olan kişileri temsil etmektedir.

Hüseyin Rahmi Gürpınar Gulyabani

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ölümsüz eseri Gulyabani hakkında bir karikatür.

Anne ve babasını kaybeden Muhsine, Ayşe Hanım adlı karakterin aracılığıyla Üsküdar’da hizmetçilik yapmaya götürülür. Hizmetçilik yapmak için yola çıkan Muhsine’yi, Ayşe Hanım kandırır. Onu hiç beklemediği bir eve götürür. Bu evde cin, peri, gulyabani gibi olayları gören insanların arasında yaşamaya mecbur olan Muhsine zor günler geçirir. Muhsine evde yaşadığı kötü günlerin sebebi olarak Ayşe Hanım’ı görür ve ona sürekli beddua eder. Cin, peri, gulyabani gibi unsurlar evdekilerin peşini bırakmazlar belirli zamanlar içerisinde eve gelirler. “Gulyabani” olayının sonuçlanmasındaki karakterden birisi olarak Hasan adında genç bir köylü gösterilebilir. Hasan adlı karakter Muhsine’yi sevmektedir. Gulyabani kılığına girerek kadınları korkutan kişinin evin kâhyası olan Bekir adlı karakterin olduğunu, cin kılığındaki adamın ise Şefika Hanım’ın yeğeni olan Şevki’nin olduğu anlaşılır. Romanın sonunda Muhsine ve Hasan evlenirler.

Gulyabani ve batıl inançlar

Gürpınar eserinde batıl inançları olan insanların eleştirisini, eğitimin önemini, aklın kullanılması gerektiğini karakterler üzerinden vermeye çalışır. Bu aşamada romanın karakterlerinden olan Muhsine, Şefika Hanım, Ruşen ve Çeşmifelek batıl inançları olan kişileri temsil edip, cahillikleri ile ön planda olmaktadırlar. Diğer tarafta ise olaylara karşı bakış açısı farklı olan, düşünen, karar verirken sorgulayan, aklını kullanmayı bilen karakter Hasan’dır. Dolayısıyla eğitimli veya akıllı, aklını kullanarak hareket eden insanların çözümlemeleri, diğer tarafta ise eğitimsiz, düşünmeden hareket eden, batıl inançlara körü körüne bağlanıp çözüm üretmeyen insanların durumuna yazar romanında yer vermektedir.

Bilindiği gibi Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın birçok eserinde batıl inançlar başta olmak üzere, din-bilim çatışması, evlilik meseleleri, alafranga yaşamlar, cahillik, ruhi hastalıklar gibi konuları ele almaktadır. Devrin tüm sosyal, ekonomik, siyasi değerlerini göz önüne alarak eserlerini şekillendiren Gürpınar birçok yapıtında toplumu eğitmeyi amaçlamaktadır.

Fotoğraf: Eser hakkında ilgili görseller

Herkes Dergisi Edebiyat